24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Na odbudowę dróg w Powiecie Tucholskim

1 min read
Promesy na likwidację szkód spowodowanych w regionie przez powodzie, wichury i gradobicia o łącznej wartości 1.314.471 złotych wręczył 11 lipca br. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w towarzystwie poseł na Sejm RP Joanny Borowiak.

Co roku rząd przekazuje poszczególnym gminom i powiatom promesy dotacyjne na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Wśród beneficjentów, którzy 11 lipca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy otrzymali dokumenty potwierdzające przyznanie środków finansowych znalazł się także Starosta Tucholski Michał Mróz. W uroczystości uczestniczył także Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik.

Najwięcej, bo 700.000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Starostwu Powiatowemu w Tucholi na remont drogi powiatowej Nr 1044C relacji Bagienica – Pruszcz. Ponad 3 kilometrowa trasa została uszkodzona w wyniku huraganowego wiatru połączonego z intensywnymi opadami deszczu i śniegu 28 grudnia 2016 roku.

Warto zaznaczyć, że od początku 2017 roku kujawsko-pomorskie otrzymało przyrzeczenia zapłaty dla 9 zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i  działań przeciwpowodziowych o łącznej wartości 17.594.471 zł.


tucholski.pl

Fot. bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook