12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda DROMADER dokonuje oprysków z powietrza. Obowiązuje zakaz wstępu do lasów!

1 min read

Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że w dniach od 7.06.2017 r. do 1.07.2017 r. planowane są zabiegi ratownicze przeciwko szkodliwym owadom – brudnicy mniszce.

Obszar zakwalifikowany do zabiegu znajduje się na terenie Leśnictw Dąbki, Lipowa, Wilcze Doły i Woziwoda. Zostanie on objęty okresowym zakazem wstępu do lasu. Do zabiegu ratowniczego zastosujemy środki: DIMILIN 480 S.C. z adiuwantem Ikar 95 EC.

Okresowym zakazem wstępem do lasu objęte są następujące powierzchnie w poszczególnych gminach:

GMINA ŚLIWICE: powierzchnia 350,69 ha

Leśnictwo Dąbki – oddz. 126,127 – pow. 56,25 ha
Leśnictwo Lipowa – oddz. cz.137 – pow. 23,36 ha
Leśnictwo Wilcze Doły – cz.138-140,cz.273,274-275,278,296-300 – pow. 271,08 ha

GMINA TUCHOLA – powierzchnia 77,91 ha

Leśnictwo Woziwoda – 14,15,16 – 77,91 ha

ZASADY ZAKAZU WSTĘPU DO LASU od 7.06.2017 r. do 1.07.2017 r.
•    zakaz wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)
•    zakaz wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem,
•    zakaz pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.
•    zakaz zbioru runa leśnego

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) oznakowany jest za pomocą tablic ostrzegawczych, jak również we wsiach na tablicach ogłoszeń wywieszone są informacje o zabiegu agrolotniczym.


woziwoda.torun.lasy.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook