22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nasze kalendarium: 18 KWIETNIA

4 min read

SONY DSCMiędzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Zabytki to stare przedmioty, lub budynki, które zostały wytworzone przez człowieka w poprzedniej epoce, przetrwały do dziś i właśnie dziś posiadają odpowiednią wartość kulturową. Do zabytków mogą należeć zarówno rzeczy ruchome, na przykład takie jak posąg, lub obraz. Ale mogą należeć również rzeczy nieruchome, na przykład cały budynek, a nawet zestaw budynków.

Zabytki służyły poprzednim pokoleniom i służą aktualnemu. Dobrze by było, gdyby służyły również następnym pokoleniom. Naszym dzieciom, naszym wnukom, a nawet następnym. Dzięki zabytkom możemy dowiedzieć się, jak wyglądał świat w poprzednich epokach. Możemy dowiedzieć się jakie osiągnięcia posiadała poprzednia cywilizacja.

Aby z kolei mogły dowiedzieć się tego również nasze dzieci, a nawet następne pokolenia, zabytki powinny być poddane odpowiedniej ochronie. Dziś często można spotkać akty wandalizmu na zabytkach. Zdarza się, ze chuligani potrafią pomazać zabytkową kamienicę, lub zniszczyć stary, cenny pomnik. Takie zachowania muszą być nie tylko napiętnowane, ale również srogo, nawet bardzo srogo karane.

Światowy Dzień Krótkofalowca.

Ustanowiony został dla upamiętnienia powołania Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union), w dniu 18 kwietnia 1925 roku.

Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wielu pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie, aż do mikrofal przez krótkofalowców przy pomocy radiostacji z innymi krótkofalowcami, potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich.

Co sprawia, że ludzie poświęcają swój wolny czas i zajmują się krótkofalarstwem? O co chodzi w tej aktywności? Dlaczego w dobie Internetu i telefonii komórkowej krótkofalowcy rozmawiają ze sobą przy pomocy wiekowego już wynalazku, jakim jest radio?

Najlepszym określeniem takiej aktywności jest słowo PASJA.

Podobnie można zapytać o inne formy aktywnego spędzania czas. Dlaczego wędkarz wstaje wcześnie rano, instaluje sobie stanowisko nad wodą i godzinami trzyma wędki, aby złowić rybę? Dlaczego po prostu nie idzie do supermarketu i jej nie kupi?

Dla krótkofalowców pasją jest aktywność polegająca na nawiązywaniu łączności z podobnymi entuzjastami rozsianymi po całym świecie. Pasją mogą być eksperymenty techniczne, aby mocą porównywalną z tą, którą świeci mała kieszonkowa latarka rozmawiać z kolegami z innego kontynentu.

Pasją mogą być próby łączenia się z innym krótkofalowcem, poprzez fale radiowe odbite od powierzchni Księżyca. Pasją może być też projektowanie i przeprowadzanie prób z nowymi urządzeniami lub antenami umożliwiającymi nawiązanie łączności. Wbrew obiegowym opiniom, jeszcze nie wszystko w radiu zostało odkryte, nie wszystko zostało sprawdzone i często krótkofalowcy są pionierami w tych dziedzinach.

Zatem, o co chodzi w krótkofalarstwie? To aktywność, dzięki której ludzie o podobnych zainteresowaniach, w sposób całkowicie hobbystyczny i niekomercyjny komunikują się z podobnymi sobie na świecie, wykonują próby techniczne, a nawet współzawodniczą w umiejętnościach operatorskich i technicznych. Ale to także aktywność, w której jest dużo życzliwości i pomocy, szczególnie wobec początkujących w tym hobby. To także wymierna pomoc polegająca na zapewnianiu łączności w trakcie sytuacji kryzysowych.

Ten ostatni aspekt jest ważny i doceniany przez organizacje ustawowo powołane do niesienia pomocy. Która z takich organizacji mogłaby, bowiem zignorować fakt istnienia tysięcy krótkofalowców, jako wysoko wyszkolonych operatorów łączności i ich infrastruktury technicznej, zdolnej do prowadzenia łączności na obszarze całego kraju i kontynentu. Jak już historia wielokrotnie pokazywała, dobrowolne akcje podejmowane przez krótkofalowców tworzyły alternatywne sieci komunikacji, które wspierały lub nawet przejmowały główny ciężar utrzymywania łączności w sytuacjach kryzysowych.

Agnieszka Krizel

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook