19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Niebieska Godzina Wychowawcza” – JAK POMÓC DZIECIOM UWIKŁANYM W PRZEMOC DOMOWĄ?

1 min read

5 marca br. z inicjatywy burmistrza Tucholi odbyło się szkolenie pn. „Niebieska Godzina Wychowawcza.” Szkolenie skierowane było w szczególności do pedagogów i nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej na co dzień mają styczność z dziećmi dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Szkolenie „Niebieska Godzina Wychowawcza” miało na celu przekazanie wiedzy na temat diagnozowania zjawiska przemocy u dzieci, radzenia sobie w komunikacji z rodzicami stosującymi przemoc wobec dzieci oraz przygotowanie do wczesnej interwencji.

Podczas szkolenia omawiano rodzaje stosowanej przemocy, analizowano zachowania dzieci będących ofiarami oraz szukano rozwiązań zapewniających wzrost bezpieczeństwa wśród uczniów uwikłanych w przemoc.

W szkoleniu wzięło udział 17 osób – nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy socjalni.

Z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” szkolenie prowadziła Paula Klemińska – psycholog, magister pedagogiki specjalnej, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorka działań na rzecz edukacji i integracji w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia.”

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków gminy Tuchola w ramach realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.”


tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook