25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nowe dotacje na czystą wodę na wsi

2 min read

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Ponad 47 milionów złotych wsparcia na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej trafi do 56 gmin (lub gminnych spółek celowych) przygotowujących się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziś (19 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się wręczenie umów na dofinansowanie projektów. W uroczystości wzięli udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, członek zarządu Aneta Jędrzejewska i radny województwa Paweł Zgórzyński.

– Inwestycje, na które trafia dofinansowanie, znacząco poprawiają standard życia. Budowa nowych i modernizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej oznacza lepszą wodę w kranach i troskę o stan środowiska naturalnego. To zadania kosztowne, z którymi samorządy gminne mogłyby sobie bez wsparcia nie poradzić – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dotacje na realizację projektów pochodzą z zarządzanych przez marszałkowską administrację środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie umożliwi:

  • budowę ponad 33 kilometrów nowych i przebudowę 5 kilometrów istniejących wodociągów,
  • budowę 56 kilometrów sieci kanalizacyjnych,
  • budowę 316 przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • budowę 4 i modernizację 2 ujęć wody,
  • budowę 10, remont 17 i wyposażenie 2 stacji uzdatniania wody,
  • budowę 4 i przebudowę 5 oczyszczalni ścieków,
  • montaż instalacji służącej utylizacji osadów ściekowych.

Najwyższe dotacje – dwa miliony złotych – posłużą budowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi (powiat świecki) oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach (powiat żniński). Dzięki blisko dwóm milionom złotych rozbudowane zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Gniewkowo (powiat inowrocławski).

Środki z PROW na lata 2014-2020 przyznane dotąd na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich pozwoliły na wybudowanie i przebudowanie łącznie 137 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz 72 kilometrów sieci wodociągowych. Wybudowano ponad 1740 przydomowych oczyszczalni ścieków, 8 nowych ujęć wody. Powstały lub zostały rozbudowane 22 stacje uzdatniania wody, przebudowano 3 instalacje do osadów ściekowych.

Na cieszy, że dofinansowanie otrzymają trzy gminy naszego powiatu:

  • Gmina Kęsowo na przebudowę przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego – kwota całkowita: 462 418,16, pomocowa: 294 236 złotych.
  • Gmina Cekcyn na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzebciny – kwota całkowita: 2 527 737,16, pomocowa: 1 285 850 złotych.
  • Gmina Śliwice na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach – kwota całkowita: 835 126,45, pomocowa: 418 715 złotych.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook