8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nowoczesna edukacja w sieci obejmie również Legbąd, Raciąż i Stobno!

4 min read
Rusza budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej – internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Będzie z niej korzystać około 670 szkół podstawowych z województwa. Realizowane przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie jest częścią projektu obejmującego także między innymi wyposażenie placówek w nowoczesne tablice interaktywne oraz zakup mobilnych pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.
– Samorząd województwa konsekwentnie stawia na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Uczniom i nauczycielom z regionu od kilku lat służy sieć 14 Astrobaz Kopernik oraz ponad 2 tysiące tablic interaktywnych, w które wyposażyliśmy niemal wszystkie szkoły podstawowe w województwie. Wkrótce do ich dyspozycji oddamy kolejne innowacyjne narzędzie – internetowy portal edukacyjny z szerokim zestawem ciekawych, interaktywnych treści – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (KPPE) powstanie portal zawierający interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych. Platforma będzie również miejscem tworzenia i przechowywania treści edukacyjnych oraz posłuży budowie społeczności nauczycieli oraz uczniów udostępniających i wymieniających między sobą tworzone materiały.

Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną będą tworzyć:

 • Portal Edukacyjny – pełniący rolę podstawowego systemu dla KPPE,
 • Baza Zasobów Dydaktycznych – umożliwiająca publikację, katalogowanie oraz wyszukiwanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas: lekcje uczniowskie, lekcje nauczycielskie, ekrany uczniowskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywnych oraz mapy i kart pracy,
 • System Edukacji Wirtualnej – podsystem odpowiedzialny za wspomaganie procesu nauczania. W jego skład będzie wchodzić platforma e-learningowa, czyli system do zarządzania treściami edukacyjnymi. Będzie on umożliwiał elastyczną organizację grup dydaktycznych, m.in. umożliwiając odzwierciedlenie rzeczywistej organizacji placówek oświatowych (szkoły, klasy, przedmioty), jak również umożliwi podział klas na podgrupy.
 • Repetytorium dla edukacji wczesnoszkolnej – umożliwiający samodzielne powtórki materiału dydaktycznego z etapu nauczania wczesnoszkolnego. Zbudowany z usług i aplikacji umożliwiających naukę przez zabawę. Będzie posiadał mechanizm zachęt i wprowadzał elementy grywalizacji, tym samym motywując uczniów do wytężonego wysiłku. Ma także dostarczać treści edukacyjne w otoczeniu atrakcyjnej fabuły, nawiązującej tematycznie do tożsamości i tradycji regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Edytor Treści Edukacyjnych – umożliwiający samodzielne tworzenie i edycję zasobów edukacyjnych.
 • Portal informacyjny – system zarządzania treścią, służący tworzeniu i zarządzaniu treścią witryn KPPE.
 • Platforma Gier Miejskich – moduł umożliwiający projektowanie, udostępnianie oraz przeprowadzanie gier miejskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 • Podsystem Społecznościowy – umożliwiający komunikację między użytkownikami.
 • Portal Wiedzy o Regionie – w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej będzie pełnił rolę informacyjno-edukacyjną, dostarczając treści edukacyjne o tematyce i charakterze regionalnym. Będzie również służył jako medium promocji regionu, zapewniając stworzone na potrzeby projektu edukacyjne zasoby regionu.
 • Moduł do komunikacji – podsystem z rozwiązaniami usprawniającymi komunikację.


Budowa platformy będzie kosztować 8 milionów złotych. Na zlecenia Urzędu Marszałkowskiego zadanie zrealizuje wybrana w postępowaniu przetargowym firma Young Digital Planet z Gdyni, która dostarczy aplikacje, autorskie treści i materiały dydaktyczne a także zapewni szkolenia oraz 5-letnią gwarancję. Wykonawca będzie odpowiadał także za zakup serwerów, licencji, zapewnienie systemów bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej. Platforma ruszy jeszcze w tym roku.

Z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej będzie korzystać w sumie około 670 szkół. To partnerzy dwóch etapów projektów dotyczących wyposażania szkół w tablice edukacyjne:

 • dla klas 1-3 szkół publicznych (projekt zrealizowany w 2011 roku) – lista szkół tutaj(stan na 2011 rok),
 • dla klas 4-6 szkół publicznych oraz klas 1-6 szkół niepublicznych (projekt w trakcie realizacji) – lista szkół tutaj.


Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna powstaje w ramach dużego projektu „E-usługi – e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Częścią tego przedsięwzięcia jest warty około 38 milionów złotych moduł poświęcony e-edukacji. Objął on również między innymi zakończone już zadanie polegające na wyposażeniu klas 1-3 szkół podstawowych w regionie w nowoczesne tablice interaktywne (więcej na ten temat tutaj). W przygotowaniu jest druga edycja tego przedsięwzięcia, która dotyczy głównie klas 4-6 (więcej tutaj). W ramach tego projektu Urząd Marszałkowski wyposażył też kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w nowoczesne stacjonarne i mobilne pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (więcej na ten temat tutaj).

__________________
(red.)
.kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook