25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nowoczesne metody stabilizacji gruntów pod budowę dróg – konferencja w Suchej

3 min read

27 grudnia w miejscowości Sucha odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym metodom stabilizacji gruntów pod budowę dróg.

Na konferencję zaproszeni zostali samorządowcy oraz przedstawiciele firmy EUROPOL CHEMICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą macierzystą w Rudnikach k/ Częstochowy.

Tematem głównym była oferta technologiczna proponowana przez firmę, która zapewniłaby przystosowanie trudnych geologicznie gruntów gm.Lubiewo pod przygotowania ich pod budowę dróg. Antidotum stanowić ma ich produkt o nazwie STABIBUD – alternatywa dla tradycyjnych kruszyw.

Preparaty serii STABIBUD® 1-6 są nowym rodzajem SPOIWA GRUNTÓW służącego wykonawstwu następujących robót drogowych:

 • STABILIZACJA GRUNTÓW (iłowych i gliniastych)
 • UTWARDZANIE I WZMACNIANIE GRUNTÓW
 • ODBUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNO – BITUMICZNYCH

TECHNOLOGIA CHEMICZNO-HYDRAULICZNA STABILIZACJI GRUNTÓW to:

 • Zmniejszenie kosztów i czasu budowy dróg, parkingów, nasypów, obiektów wielkoformatowych do 50-60%
 • Zwiększenie nośności i wytrzymałości podłoża o 40-70%
 • Ograniczenie kosztów utrzymania o 20-60%

Twórcami „receptury” wytwarzania preparatu „STABIBUD 1” – jak również autorami technologii wdrożenia tej koncepcji naukowej do praktyki polskiego drogownictwa – są naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • prof. dr hab. Hubert Artur Kołodziej
 • dr Andrzej Antoni Vogt
 • mgr inż. Stanisław Wacław Strzelecki

Stabilizatory gruntu stosowane są:

 • do budowy dróg lokalnych i do utwardzania dróg uznawanych dotychczas za tzw. drogi gruntowe – oraz do utwardzania „duktów” leśnych;
 • przy umacnianiu nasypów drogowych i uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych;
 • do recyklingowego remontu wszelkich dróg i utwardzania ich poboczy;
 • przy wykonawstwie „ścieżek rowerowych” oraz dojazdów do obiektów rekreacyjno-sportowych i kąpielisk;
 • przy urządzaniu dojazdowych „dróg technicznych” do zbiorników retencyjnych, do wałów przeciwpowodziowych, do budowy infrastruktury technicznej rurociągów, do „ferm” elektrowni wiatrowych;
 • przy urządzaniu placów publicznych, postojowych i manewrowych oraz składowisk;
 • przy powierzchownym uszczelnianiu zbiorników odchodów na farmach przemysłowego tuczu oraz podłoża składowisk odpadów poprzemysłowych i komunalnych (jako podłoże pod warstwę uszczelniającą).

 

„STABIBUD 1” – będący mieszaniną kwasów sulfonowych w roztworze kwasu siarkowego  –   wiąże stabilizowane podłoże prowadzonej budowy w strukturę o parametrach fizyko-chemicznych porównywalnych ze strukturą skał osadowych.

„STABIBUD 1” – użyty na gruntach gliniastych, wysadzinowych i tzw. „wątpliwych” – jest alternatywny dla kruszyw i zmniejsza o ok. 70% udział cementu w procesie stabilizacji podłoża.

„STABIBUD 1” – stabilizuje także grunty antropogenicznego (żużle) – jak również  zawierające pyły, zwietrzeliny, rumosze, piaski, pospółki i żwiry.

„STABIBUD 1” – zmniejsza koszty inwestycji drogowych o około 50-60% poprzez zarówno zmniejszenie zużycia cementu jak i nieporównywalnie szybsze wykonawstwo robót.

„STABIBUD 1” – w przypadku generalnego remontu drogi – jeszcze bardziej zmniejsza koszty, ze względu na powtórne przetworzenie (recykling) podłoża drogi, które przy tradycyjnych metodach wykonawstwa byłoby usuwane poza teren budowy.

Uwaga:
„STABIBUD 1” tworząc sztuczne „zeskalenie osadowe” ma zdolność – to bardzo ważne! – wiązania w nim zanieczyszczeń lotnych oraz niebezpiecznych pozostałości petrochemikaliów (oleje, ropa, benzyna), likwidując ich toksyczność.

Prawdopodobnie konferencja w Suchej jest efektem braku reakcji Starosta Powiatowego w Tucholi na monity ze strony gm. Lubiewo w sprawie remontu dróg w tej gminie. Wiemy, że w tej sprawie czynione były starania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Być może konferencja w Suchej i pozyskanie firmy stosującej nowoczesne metody stabilizacji gruntów jest reakcją na brak zainteresowania nadrzędnych jednostek samorządowych. Innymi słowy, można przypuszczać, że władze gm. Lubiewo mają dosyć czekania i czczej gadaniny, tym samym same próbują zaradzić trudnej sytuacji poszukując alternatyw na własną rękę.

****

Niestety, TOKiS – PRESS nie został powiadomiony o tym spotkaniu. Jak zawsze w takich sytuacjach, mamy do czynienia z „dziwnym” traktowaniem całkowicie niezależnych mediów, ze szkodą dla lokalnej społeczności, którą w dużej części gościmy w portalu każdego dnia.


(mrf.)

http://europol-chemical.pl

FB Lubiewo

Fot. kadry z filmu

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook