24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Obradował Komitet Monitorujący RPO – tucholskich akcentów jak zawsze… brak

2 min read

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dwudniowe (29-30 października) posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród uczestników spotkania były przedstawicielki Komisji Europejskiej.

W pięćdziesięciotrzyosobowym Komitecie Monitorującym, który między innymi czuwa nad prawidłowym wdrażaniem RPO oraz konsultuje i ocenia propozycje zmian w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Gremium zainaugurowało działalność podczas uroczystego posiedzenia 16 kwietnia (więcej na ten temat tutaj).

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO. Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.

Gośćmi z Komisji Europejskiej podczas czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego były:

  • Wallis Goelen – dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Krystyna Marek z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Porządek obrad IV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO

Więcej o Komitecie Monitorującym RPO.

Czytaj też: Komitet Monitorujący RPO w Chełmnie

_____________________

(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Szymon Zdziebło

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook