22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku

1 min read

Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  2. wspieranie działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
  3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. promocja i ochrona zdrowia,
  6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Oferty można składać w terminie do 6 grudnia 2017 roku pocztą na adres:

Urząd Miejski w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

lub osobiście:

w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

 

Załączniki:

Regulamin konkursu ofert

Formularz oferty

Wzory tabeli


tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook