16 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pan Jan – Honorowym Obywatelem Gminy Tuchola

5 min read

Istnieje wiele uroczystości, które skupiają uwagę społeczności tylko z jednego powodu – upamiętniają niezwykłe chwile. Ta, o której opowiemy wbrew tej niepisanej regule, była inna, wspanialsza.

Jeszcze nie tak dawno radni Rady Miejskiej poparli niezwykły wniosek, który otworzył panu Janowi Jaroszewskiemu, wyjątkowemu człowiekowi, drogę do  zaszczytu danego nielicznym – otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.

Minęła krótka chwila i…

…akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola Panu Janowi Jaroszewskiemu wręczył Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

„To ważny dzień w życiu gminy, dlatego że przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Panu Janowi Jaroszewskiemu jest wydarzeniem szczególnym. Życiorys Pana Jana jest żywym wzorem do naśladowania dla obecnych pokoleń, bo jeżeli go prześledzimy, to od lat młodzieńczych, kiedy rozpoczynał swoją działalność społeczną, patriotyczną jako harcerz, następnie żołnierz Armii Krajowej, potem przez całe dorosłe zawodowe życie, również w mundurze tyle, że leśnika, uczciwie w trudnych czasach pracował na rzecz naszej Ojczyzny, na rzecz naszej Małej Ojczyzny, na rzecz lasów, robił to zawsze z ogromnym zaangażowaniem i godnością” – mówił podczas swojego wstąpienia burmistrz.

Jan Jaroszewski po zakończeniu pracy zawodowej nie spoczął na przysłowiowych laurach, ale zaangażował się w działalność na rzecz kombatantów, roztoczył opiekę nad wdowami po swoich kolegach, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Obecnie mija ponad 25 lat, odkąd pełni funkcję prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Tucholi. I mimo że skończył już 90 lat, nadal jest bardzo aktywnym działaczem społecznym.

„W życiu przechodziłem różne koleje, w niektórych okresach było bardzo źle i wówczas pomagali mi ludzie. Jestem przekonany, że w ludzkiej naturze jest coś takiego, że jeżeli kiedyś człowiek dostał coś od kogoś, to jest teraz okazja, żeby się zrewanżować. Ja w tej pracy społecznej rewanżuję się tym, co kiedyś od innych ludzi dostałem” – podkreślał Pan Jan i ze wzruszeniem dodał: „Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola jest dla mnie niebywałym honorem i ogromnym zaszczytem, za co serdecznie dziękuję”.

Tak opisano zdarzenie w portalu tucholskiego UMiG, jednak rzeczywistość była bardziej rozbudowaną pod każdym względem. Co najwspanialsze – wzruszyła wszystkich, a najbardziej pana Jana – człowieka, który przeszedł niezwykłą drogę, którą dostrzegła kapituła.

Jan Jaroszewski urodził się 20 marca 1924 roku w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie nauczycielskiej. Wychowany w duchu patriotycznym  w 12-tym roku życia wstąpił do harcerstwa, w czasie okupacji służył w szarych szeregach. W czerwcu 1942 złożył przysięgę jako żołnierz Armii Krajowej. Walczył w 7 kompanii Baonu „Bango” w Błoniu pod warszawą. Od 1944 do stycznia 1945 r. służył w dywersji. Ma zweryfikowany okres służby wojskowej wynoszący 2 lata i osiem miesięcy.

Po wojnie zdobył zawód leśnika. Pracę zawodową rozpoczął w |nadleśnictwie Zbiczno, później w Nadleśnictwie Szubin. Od września 1949 r. został mieszkańcem ziemi tucholskiej, a jego pierwszym miejscem pracy na tym terenie było stanowisko leśniczego w Leśnictwie Żółwiniec w Nadleśnictwie Świt. Wraz z żoną Heleną wychował czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki.

Dalszy przebieg drogi zawodowej przedstawia się następująco. W latach 1951 – 1972 był nadleśniczym Nadleśnictwa Świt w Szumiącej. W roku 1973 współorganizował nowo tworzone Nadleśnictwo Tuchola, w latach 1975 – 1986 był nadleśniczym terenowym w Zamrzenicy. W sumie przepracował w różnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych blisko 40 lat, z czego ponad 35 na terenie powiatu tucholskiego.

Po przejściu w kwietniu 1986 r. na emeryturę zamieszkał w Tucholi. Włączył się w działalność kombatancką, pełniąc funkcję przewodniczącego Koła w Tucholi. Obok pracy zawodowej całe życie zaangażowany jest w życie społeczne. Cechami wyróżniającymi pana Jana jest skromność, bezinteresowność oraz poczucie sprawiedliwości. W podejmowanych działaniach zawsze kierował się dobrem innych, nigdy własnym interesem, czym zdobył sobie wdzięczność i szacunek.

Kierując przez ponad 25 lat Kołem w Tucholi sporządził min. 120 wniosków o awans na stopnie podoficerskie, 26 na stopnie oficerskie, opracował 234 wnioski o odznaczenia państwowe, wojskowe i kombatanckie. Z prowadzonego przez p. Jaroszewskiego archiwum wynika, że były wśród nich: 3 wnioski o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego, 2 Złotego Krzyża Zasługi, 10 Krzyża Partyzanckiego, 10 Krzyża Armii Krajowej, 3 Krzyża Batalionów Chłopskich, 17 medali czynu zbrojnego PSP na zachodzie, 49 Krzyża Oświęcimskiego, 57 medalu Za Wojnę Obronna 39r., 7 Za Warszawę i 76 medalu Zwycięstwa i Wolności. Należy do tego jeszcze dodać szereg wniosków i pism, które wystosował do różnych instytucji w sprawie realizacji uprawnień kombatanckich członków koła.

Pomimo godnego wieku, pan Jan Jaroszewski jest aktywny oraz kreatywny w kierowaniu tucholskim kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Dzięki Niemu uczestniczy ono w życiu społecznym środowiska. Bierze udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których przedstawi swoje wojenne przeżycia. Kontakty te stanowią żywą lekcję historii i są najlepszym sposobem uczenia i wpajania patriotyzmu.

3 czerwca 2013 r. został awansowany do stopnia kapitana WP. Posiada liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska Polskiego, Medal „Pro Memoria” i Medal „Pro Patria”. Jest inwalidą wojennym.

Przedstawiona droga życiowa pana Jana Jaroszewskiego, jego postawa w czasie największej próby, jaką były lata II wojny światowej, lata pracy dla Polski i naszej gminy oraz, a może przede wszystkim opieka, którą otoczył kombatantów w pełni uzasadniają wystąpienie o nadanie Mu tytułu „Honorowego Obywatela Gmina Tuchola”.

Pomimo upływu czasu, pan Jan zachował siły, które wykorzysta w dalszym ciągu  swojej społecznej działalności i z pewnością wiele jeszcze dla niej dokona będąc niezmiennie skromnym i niezwykle ciepłym człowiekiem. Tuchola zna wiele podobnych osobowości, które bez wątpienia zasługują na takie same zaszczyty, wierzymy w to, że przedstawiciele lokalnej społeczności nie zapomną o nich, to ważne zarówno dla miasta, regionu jak i kraju. Autorytety tej miary są na wagę nie złota, a platyny, zwłaszcza teraz, gdzie w wielu przypadkach oddanie i patriotyzm stają się pustym słowem. Trzeba to zmienić, aby osoby podobne panu Janowi były wzorem dla tych, którzy stają przed wyborem: własnej wygody, czy działalności na rzecz innych. To prosta droga albo do destrukcji, albo historycznej… nieśmiertelności.

copy-Beznazwy-77.jpgPanu Janowi Jaroszewskiemu życzymy wszystkiego, co najlepsze.

___________________

TOKiS – PRESS

______________

(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook