2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Patriotycznie w Klonowie

4 min read

W sobotę o godzinie 9 rano, jak co roku w Klonowie, odbyły się uroczystości…

2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, m.in.

• Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
• pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.
• księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie, ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej oraz ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu,
• władze samorządowe,
• radni, sołtysi,
• delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
• nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
• licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego w asyście pocztów sztandarowych.
Nabożeństwa za spoczywających w klonowskiej kwaterze i wszystkich poległych podczas II wojny światowej odprawił ksiądz kanonik Roman Walkows, proboszcz parafii w Lubiewie.
Wójt Gminy Lubiewo, wyraził wdzięczność i podziękował zebranym za liczną obecność na tej ważnej uroczystości. Szczególnie podkreślił znaczenie dla młodego pokolenia obecności kombatantów i weteranów walk o niepodległość oraz Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk, która każdego roku przyjeżdża
z Gdyni by pokłonić się przed grobem, w którym spoczywa jej ojciec – żołnierz, który poległ 2 września 1939r. i został pochowany właśnie w kwaterze
w Klonowie.

Apel poległych odczytał pan Jacek Janiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bysławiu.
Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyła:

• pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.

oraz delegacje

• Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
• Gminy Lubiewo,
• Radnych Gminy Lubiewo,
• Sołtysów Gminy Lubiewo,
• Sołectwa Lubiewo
• Mieszkańców sołectwa Klonowo
• Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu,
• Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
• Szkoły Podstawowej w Klonowie,
• Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
• Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
• Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
• Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą
w Klonowie,
• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5
w Lubiewie i chóru „Stokrotki”,
• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6
w Bysławiu,
• Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu,
• Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
• Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości,
• Zespołu „Frantówki Bysławskie”,
• Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”
• Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
• Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie,
• Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
• Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i rozwoju wsi Klonowo nad Brdą „Klon”

Po uroczystym odczytaniu apelu poległych, uroczystość uświetnił swoim występem chór „Stokrotki”, który zaprezentował kilka patriotycznych utworów.

Przed zakończeniem uroczystości poinformowano zebranych o zrealizowanym projekcie.
W ubiegłym roku, Gmina Lubiewo złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na realizację inwestycji pn. Przebudowa ogrodzenia mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Klonowie”. Pozytywna ocena złożonego wniosku przyniosła efekt w postaci uzyskania dotacji w wysokości 34 548,00zł, stanowiącej 80% kosztów zadania. Pozostałe środki w wysokości 9 208,02zł zostało przekazane z budżetu Gminy Lubiewo.
Inwestycja zakładała rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych.

Wykonawcą ogrodzenia był p. Andrzej Martin, dodatkowo, najwięcej pracy włożyli pracownicy Zakładu Komunalnego w Lubiewie oraz p. sołtys Klonowa. Ponadto, partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „Klon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie oraz Szkoła Podstawowa w Lubiewie. Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam bohaterów. Realizacja tej inwestycji miała na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich poległych w okresie II wojny światowej. Co też się stało. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą czynią to miejsce wyjątkowym.

Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem ROTY.
Uroczystości zostały przygotowane przez Urząd Gminy w Lubiewie i sołectwo Klonowo.
Organizatorzy dziękują wszystkim za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.

Przygotowała: Wioletta Szymczak
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Urzędu Gminy w Lubiewie


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook