4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PFRON przedłużył realizację programu…

2 min read

PFRON przedłużył realizację programu „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” MODUŁ III.

Centrum przypomina, że ze świadczenia skorzystać mogą:

  1. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  1. Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  1. Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  1. Podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  1. Uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  1. Osoby, które są pełnoletnie (od 18 do 25 roku życia), są też uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (które odbywały się na terenie szkoły) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529); pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  1. Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak możliwości skorzystania z zajęć w placówce rehabilitacyjnej w okresie od 09 marca do 16 listopada 2020r. Maksymalne dofinansowanie w 2020 r. wynosi 2.500,00 zł, może być przyznane na okres 5 miesięcy.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, można również wrzucić wniosek do skrzynki nadawczej umieszczonej przed budynkiem.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – 52 5592010

 

Wniosek można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktualności”, lub ze strony:

http://www.pcprtuchola.pl/wp-content/uploads/2020/11/wzor_-_WNIOSEK_o_dofinansowanie_Modu%C5%82-III-listopad-2020.pdf


(red.)

Mat. nadesłane

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook