24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Planowanie i inwestycje w gm. Tuchola

4 min read

Sporo dzieje się w naszej gminie i jak się okazuje, nie trzeba do tego roku wyborczego. Warto zapoznać się z przedsięwzięciami z którymi Ratusz będzie się zmagał. Lista jest długa i ambitna.

 • 1/ 15 września br. odbyło się przekazanie placu budowy na przebudowę ulic gminnych: Szkolna, plac Zamkowy, Zamkowa, Chojnicka i Gabrychów w Tucholi.
 • 2/ 25 września br. odbył się przetarg na przebudowę drogi Legbąd-Łosiny – I etap. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi na kwotę 528.362,79 zł brutto.
 • 3/ 8 października br. odbyło się przekazanie placu budowy na przebudowę drogi Legbąd-Łosiny.
 • 4/ 9 października br. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji drogi transportu rolniczego Kiełpin-Na Polach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Stafil z Lniana na kwotę 18.448,77 zł brutto.
 • 5/ Na zapytanie ofertowe dot. przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie placu zabaw w m. Kiełpin – etap II wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę – za kwotę 101.538,10 zł. złożyła firma VIGA Jadwiga Markiewicz.
 • 6/ Na terenie parkingu przy ul. Bydgoskiej (w rejonie wjazdu do Przedszkola nr 1) zamontowano samoobsługową stację do naprawy rowerów. Koszt zakupu wyniósł 1.892,97 zł.
  7/ 28.09.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy drogi w rejonie placu zabaw w Kiełpinie. Zadanie realizowane jest wspólnie z sołectwem, które zakupiło betonową kostkę brukową oraz część betonowych płyt typu yomb.
 • 8/ 21.09.2020 r. rozpoczęło się jesienne profilowanie dróg gminnych.
 • 9/ 05.10.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na budowę oświetlenia drogowego w Kiełpinie (przy drodze wojewódzkiej). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTEL Marek Ostrowski na kwotę 58.563,68 zł. Po dokonaniu oceny ofert nastąpi wybór wykonawcy.
 • 10/ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poinformował o wypowiedzeniu umów na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego ulic: Warszawskiej, Cegielnianej i Świeckiej stanowiących pas drogi wojewódzkiej nr 240. W związku z powyższym Gmina Tuchola złożyła stosowne wnioski na zawarcie umowy dystrybucji oraz zakupu energii. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne finansowanie oświetlenia m. in. dróg wojewódzkich należy do zadań gminy.

Gospodarka nieruchomościami:

1/ Sprzedano dwie działki w Tucholi przy ul. Podmiejskiej.
2/ 16 października br. zaplanowano przetarg na sprzedaż sześciu działek w Rudzkim Moście przy ul. Al. 700-lecia.

Kultura, oświata, promocja, sport, zdrowie:

1/ Przeprowadzono pierwszy etap prac renowacyjnych pomnika Mauzoleum Pomordowanych w Rudzkim Moście, który znajduje się przy ulicy Chopina w Tucholi. Czyszczeniu poddano ścianę frontową oraz prawy szczyt. Powierzchnie zostały dodatkowo zabezpieczone impregnatem grzybobójczym oraz impregnatem przeciwko wilgoci. Część zadania zaplanowana na 2020 rok kosztowała 3 900,00 zł. W tym zadaniu kwotę 3 000,00 zł przeznaczono z dotacji uzyskanej ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy skierowanych na opiekę nad miejscami pamięci narodowej i grobownictwa wojennego. Prace renowacyjne obejmujące ścianę tylną i lewy szczyt zaplanowano na 2021 rok.

2/ Gmina Tuchola podpisała umowy z podmiotami mającymi realizować szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka (65+). Ze względu na brak szczepionek w hurtowniach medycznych szczepienia są odłożone w czasie.

3/ Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, posiedzenia pierwszego zespołu ds. powadzenia postępowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucholi oraz porady psychologiczne i prawne w Gminnym Ośrodku Wsparcia dla Rodzin w Tucholi zostały zawieszone do odwołania. Posiedzenia drugiego zespołu ds. powadzenia postępowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą się odbywały w Poradni Leczenia Uzależnień w Tucholi (Szpital Tucholski sp. z o.o. ul. Nowodworskiego 14-18). Terminy posiedzeń nie uległy zmianie.

4/ Gmina Tuchola zleciła odnowienie i zakonserwowanie 6 drewnianych witaczy znajdujących się przy drogach wjazdowych do Tucholi (od strony: Bydgoszczy, Sępólna Krajeńskiego, Świecia, Tlenia, Czerska i Chojnic). Prace polegały na oczyszczeniu drewnianych konstrukcji i metalowych elementów mocujących, a następnie zabezpieczeniu ich specjalnym środkiem do konserwacji. Koszt prac wyniósł 3 800,00 zł brutto. Wykonawcą była firma „Energotech” Józef Szulc, Justyna Szulc Spółka Jawna z Tucholi.

5/ Gmina Tuchola zleciła aktualizację folderu „Tuchola” wraz z dodatkowym tłumaczeniem treści na język niemiecki (do tej pory folder był w wersji polskiej i anglojęzycznej) oraz aktualizację mapki z planem miasta. Zakupiono 4 tys. folderów „Tuchola” oraz 2 tys. mapek z planem miasta. Łączny koszt wyniósł 9 358,65 zł brutto.

6/ W związku z planowanym w przyszłym roku zakończeniem obchodów 100- lecia powrotu Tucholi do Polski (29.01.2021 r.) Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty Połczyńskiego przygotowuje specjalną publikację pt. „Okno do wolności”, w której znajdą się wszystkie odcinki kalendarium – pod tym samym tytułem – przygotowanego przez dr. Pawła Redlarskiego. Wydawnictwo będzie zawierać również informacje o wydarzeniach, które zostały zorganizowane z okazji 100-lecia powrotu Tucholi do Polski.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook