28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Plebiscyt w Gostycynie!

2 min read

Uwaga Mieszkańcy Gostycyna! Jest szansa dokonania wyboru! Mają Państwo realny wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej przy dawnym Ośrodku Zdrowia lub lokalnego GOK-u.

UWAGA PLEBISCYT! GŁOSOWANIE TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GOSTYCYNA!

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji ”Kształtowanie przestrzeni publicznej”, Wójt Gminy Gostycyn ogłosił Plebiscyt. Od dziś mieszkańcy Gostycyna (tylko sołectwa Gostycyn) mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat w sołectwie Gostycyn.  Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczona do realizacji. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Gostycyn, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji. Głosowanie trwa od dnia 3 grudnia 2020r. do 17 grudnia 2020 roku do godz. 15.00

Poniżej przedstawiamy propozycje:

Propozycja nr 1

a) propozycja nr 1 – kształtowanie przestrzeni publicznej – teren przy dawnym ośrodku zdrowia w Gostycynie (działka nr 1239),

– ekspozycja stała ,

– ustawienie 3 szt. wiat dla  zabytkowych samochodów pożarniczych wraz z oświetleniem
i opisem,

– ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, w tym miejsce do siedzenia dla

seniorów- ławeczki z rotorami do ćwiczeń mięśni nóg),

– tablice ogłoszeniowe i promocyjne gminy,

– obsadzenie zielenią (krzewy i rośliny miododajne, trawniki),

– miejsce dla rowerów

b) propozycja nr 2 – kształtowanie przestrzeni publicznej- teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie (działka nr 277/9),

– ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, w tym miejsce do siedzenia dla

seniorów – ławeczki z rotorami do ćwiczeń mięśni nóg ),

– ustawienie/odnowienie architektury ogrodowej (fontanna),

– zagospodarowanie zielenią (nowe nasadzenia roślin, krzewów lub drzew, trawniki),

– miejsce do rekreacji,

– miejsce pamięci,

– miejsce dla rowerów,

– oświetlenie skweru

 

Głosować można:

–  za pomocą formularza online – LINK

– poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Gostycyn – plik w załączniku