4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pomoc dla bezdomnych w czasie pandemii

3 min read

bydgoszcz.uw.gov.pl

Pandemia to czas trudny dla wszystkich, jednak na niektórych odbija się szczególnie dotkliwie. To m.in. osoby zmagające się z kryzysem bezdomności. – W tym roku na wsparcie osób bezdomnych przeznaczyliśmy łącznie ponad 17 mln zł. Pod koniec września uruchomiliśmy m.in. dodatkowy konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Walka z pandemią koronawirusa to szereg działań na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach. Trudności nie omijają nikogo – również tych, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem osób zmagających się z kryzysem bezdomności.

W 2020 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono dotychczas 7 mln zł – 5,5 mln zł dla 35 podmiotów w pierwszym konkursie i 1,5 mln zł dla 12 podmiotów w drugim – dodatkowym – konkursie, ogłoszonych w czerwcu br.

To środki zarówno na zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych, działania aktywizujące, wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, jak też inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Pokonać bezdomność w czasie pandemii

– Mając na uwadze konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym w czasie pandemii, a także świadomość szczególnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje dzisiaj system wsparcia osób bezdomnych, zdecydowaliśmy o ogłoszeniu pod koniec września dodatkowego konkursu w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Do wzięcia było 5 mln zł. Jak informuje szefowa resortu rodziny, dofinansowanie otrzymają kolejne 32 podmioty na kwotę przeszło 3 mln zł – dokładnie 3 065 678,59 zł.

Wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością udzielone zostało na realizację:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA – Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych – 379 006 zł
  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA – Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych – 2 686 672,59 zł.

„Akademia streetworkingu” na pomoc bezdomnym

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” to jednak nie wszystko. Do tego dochodzi m.in. projekt „Akademia streetworkingu” realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii objęte zostało ponad 4,2 tys. osób w kryzysie bezdomności. Środki przeznaczone na ten cel to 5,45 mln zł.

Formy wsparcia w projekcie to m.in. monitorowanie miejsc niemieszkalnych, ogrzewalnie i izolatorium nisko-progowe, wydawanie posiłków i środków ochrony osobistej, a także prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa.

Od połowy czerwca do końca września br. streetworkerzy w całej Polsce wydali m.in. ponad 20 tys. maseczek osobom bezdomnym. Pozostałe maseczki są wydawane w okresie jesiennym.

Apel do Wojewodów

W związku z trudną sytuacją epidemiczną na początku listopada minister Marlena Maląg zaapelowała do Wojewodów o podjęcie szczególnych starań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Przygotowano także szczegółowe wytyczne dla prowadzących placówki wsparcia.


(red.)

gov.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook