23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pomoc po nawałnicy – usuwanie azbestu

4 min read

O refundacji kosztów usuwania azbestu z pokryć dachowych poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy budynków poinformowali dzisiaj prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Według programu przewidziano 100 procent refundacji kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest dla mieszkańców gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic. Szacujemy, że jest to ok. 4 tys. ton, a koszt programu to 3 mln 200 tys. zł. Nabór wniosków zaczynamy od jutra. Gminy mogą składać wnioski do 31 października, a do 15 grudnia program ma zostać rozliczony. Maksymalna kwota dofinansowania to 1 tys. zł za tonę. Ponieważ wiele tej pracy mieszkańcy wykonali samodzielnie, przewidzieliśmy także 300 zł pomocy do każdej już zdemontowanej tony. W przypadku domku jednorodzinnego jest to ok. 3 ton. azbestu na budynek, więc będzie można uzyskać ok. 900 zł więcej dofinansowania niż to wynika z corocznie realizowanego programu. Szacujemy, że gmin, które mogą się o taką pomoc ubiegać jest ok. 50. Przypominam także, że 5 września NFOŚiGW utworzył program pomocy w odtworzeniu terenów zieleni parków, ogrodów, małej infrastruktury i tutaj samorządy mogą się ubiegać o refinansowanie w 100 procentach szkód jakie wystąpiły na tych terenach – powiedział prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak:

Program został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na ten cel zarezerwował 20 mln zł dotacji. Nabór wniosków za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu potrwa od 14 września do 31 października 2017 r

Dotychczas zrealizowaną pomoc po sierpniowych nawałnicach oraz dalsze plany w tym zakresie przedstawił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz: Informuję, że wsparcie do 6 tys. zł zostało wypłacone do końca sierpnia w kwocie ogólnej 13 mln zł, w trakcie realizacji jest jeszcze pomoc do 200 tys. zł na budynki mieszkalne i inwentarskie. Do rozpatrzenia wpłynęło 11 tys. protokołów. Pieniądze na drodze ministerstwo – urząd wojewódzki przechodzą bardzo sprawnie, natomiast zasadnie wolniej toczy się to w samorządach, ponieważ na podjęcie każdej indywidualnej decyzji potrzebny jest niezbędny czas. Samorządy wystąpiły o pomoc w kwocie 9 mln zł, pieniądze są już na gminnych kontach i przekazywane są mieszkańcom. O kolejne 10 mln zł samorządy wystąpiły w ostatnich dwóch dniach i jeszcze dziś albo jutro będą one na ich kontach. Można więc powiedzieć, że do dyspozycji samorządów i mieszkańców jest obecnie ok. 20 mln zł., natomiast każda indywidualna decyzja w tej sprawie jest bardziej skomplikowana niż wsparcie do 6 tys. zł i dlatego wymaga niezbędnego czasu. Przewiduję, że najwięcej środków uruchomionych zostanie w najbliższych dwóch – trzech tygodniach. W tej chwili pracują także 54 komisje szacujące straty w rolnictwie. Żeby konkretna pomoc trafiła do gospodarzy musi być sporządzony protokół zatwierdzony przez urząd wojewódzki, wprowadziliśmy zmiany organizacyjne, które mają cały proces usprawnić i przyspieszyć. Kwoty pomocy to: 1 tys. zł do zniszczonego hektara, 2 tys. zł do zniszczonego lasu oraz 10 tys. zł na uszkodzony budynek.

Pomoc przewidziana jest także dla szkół i na odbudowę zniszczonych dróg: Ok. 3,5 mln zł strat poniosły regionalne szkoły, które otrzymają wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Indywidualne wnioski w tej sprawie samorządy składają bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oddzielna pomoc przekazywana jest z MEN dla poszkodowanych uczniów: 500 zł i 1000 zł. Zostało także złożonych 9 projektów w obszarze inwestycji drogowych, głównie z powiatu tucholskiego i sępoleńskiego. Przewidujemy, że w przyszłym roku i następnych będzie to 58 projektów drogowych, które wymagają realizacji na skutek nawałnicy. Szacunkowo będą to kwoty ok. 80-100 mln – informował wojewoda, który powiedział także o innych formach wsparcia dla poszkodowanych: Nową ścieżką jest także wsparcie z Lasów Państwowych dla lasów prywatnych za pośrednictwem starostów, zasady uzgadnialiśmy w piątek na spotkaniu w Tucholi. Staramy się także udzielać pomocy prawnej, szczególnie w zakresie ubezpieczeń, dziękuję za wsparcie tej inicjatywy Okręgowej Izbie Adwokackiej. Jest także deklaracja pomocy w obszarze projektowym ze strony Izby Budownictwa, za którą również dziękuję. Urząd wojewódzki podjął się koordynacji pomocy materiałowej, po apelu ministra infrastruktury ponad 40 przedsiębiorców zadeklarowało taką pomoc – oferują m.in. cement, wyroby ceramiczne, styropian. W przewozie materiałów do powiatów pomoc zadeklarowało wojsko.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Fot.Olsztyn – WM.p

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook