23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG, czyli… jak to się robi w Chojnicach

3 min read

20 listopada 2014r. w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach odbył się „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG”. Równolegle, w tym samym czasie, pod tym samym hasłem, Dzień Przedsiębiorczości odbywał się w Człuchowie.

Przez dwie godziny można było się dowiedzieć, jak promuje się na terenie województwa pomorskiego przedsiębiorczość oraz samozatrudnienie. Do Centrum mógł przyjść każdy i z tego, co widziałam największe zainteresowanie imprezy cieszyło się wśród uczniów ostatnich klas szkoły średniej, studentów oraz wieloletnich poszukujących pracy, bezrobotnych.

Po co owe przedsięwzięcie?

Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy przybliżyły zebranym wszelkie zawiłości związane z uruchomieniem i prowadzeniem mikroprzedsiębiorstw. Muszę przyznać, jako jeden z wielu uczestników myślałam, że szkolenia te będą nudne, ciągnące się jak flaki z olejem, a tymczasem mile się zaskoczyłam. Pan z ZUS-u uchylał rąbka niezbędnych do takiego przedsięwzięcia informacji, przytaczał konkretne przykłady i tłumaczył najbardziej obrazowo, jak tylko się dało.
Oprócz warsztatów i szkoleń, znajdowały się również stoiska informacyjno – doradcze, gdzie eksperci i doradcy zawodowi udzielali kompleksowych i rzetelnych odpowiedzi na pytania dotyczące uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy udzielali również informacji na temat przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy tej również okazji swoje osiągnięcia zaprezentowały osoby, które dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach uruchomiły własną działalność gospodarczą.

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Jako odbiorców CEW zdefiniowano następujące grupy:

 • nowo tworzone firmy innowacyjne lub działające od kilku miesięcy na rynku – lokatorzy inkubatora technologicznego,
 • firmy z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego,
 • młodzież i dzieci uczące się.
 • Zakres działania CEW obejmuje w szczególności rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem,
 • wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,
 • działalność edukacyjno – szkoleniową, w tym w ramach “Eksrerymentarium”,
 • działalność promocyjną, w tym promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywnej edukacji,
 • współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,
 • zarządzanie rozwojem Inkubatora Technologicznego – specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,
 • działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,
 • świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych.

Chciałabym móc kiedyś mieć możliwość uczestnictwa w takim kujwsko-pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, zorganizowanym przez PUP w Tucholi. Ta instytucja niestety nie oferuje niczego poza szkoleniami grupowymi dla osób, które już zostały wciągnięte na listę „szczęśliwców”, którzy otrzymają dofinansowanie. Czyli osoby, którym udało się przejść przez pierwszy etap. Żadnych spotkań zachęcających do starania się o owe dofinansowanie, czy promujących samozatrudnienie.


_________________________

Agnieszka Krizel
Wszelkie informacje o Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach pozyskano ze strony internetowej Centrum: http://cew.bizneschojnice.eu/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook