16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ponury żart urzędników i ekspertów?

2 min read

Trwają intensywne prace związane z przygotowywaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 16 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie złożonej z ekspertów i urzędników grupy roboczej, której zadaniem jest merytoryczna koordynacja procesu opracowywania dokumentu oraz zapewnienie jego spójności z wytycznymi rządowymi. Konsultacje społeczne naszego nowego RPO odbędą się jesienią, w grudniu projektem zajmie się sejmik, a na początku przyszłego roku rozpoczniemy negocjacje z Komisją Europejską.

Robocza grupa wspierająca przygotowanie RPO WK-P 2014-2020 składa się z reprezentacji istotnych środowisk samorządowych, naukowych i edukacyjnych oraz biznesowych, a także przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych. Jako ciało doradcze i opiniodawcze zarządu województwa będzie uczestniczyć w tworzeniu dokumentu. Na dzisiejszym spotkaniu zapoznała się z przygotowaną przez samorządową administrację województwa pierwszą, wstępną przymiarką nowego RPO, stanowiącą punkt wyjścia do właściwych prac nad projektem, oraz rządowymi dokumentami dotyczącymi obszarów i zasad podziału wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

  • Skład grupy tutaj.
  • Prezentacja na temat założeń jej funkcjonowania tutaj.

Właściwy projekt programu (określany jako wersja 2.) powinien powstać do końca września. Planujemy, że w październiku i listopadzie odbędą się jego szerokie konsultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk. Po uwzględnieniu w zapisach wyartykułowanych w ich toku wniosków, z projektem w grudniu zapozna się sejmik. Formalne negocjacje RPO WK-P 2014-2020 z Komisją Europejską rozpoczniemy w pierwszym kwartale 2014. Decyzję przyjmującą program komisja wyda najprawdopodobniej w drugim kwartale przyszłego roku.

Na wszystkich etapach dopinania programu będziemy się konsultować z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz – nieoficjalnie – z KE.

  • Prezentacja na temat harmonogramu prac nad naszym RPO 2013-2020 tutaj.
  • Prezentacja na temat rządowych założeń wdrażania unijnej pomocy 2013-2020 tutaj.

Strategiczne cele modernizacyjne i działania które należy podjąć w celu ich osiągnięcia w najbliższej siedmiolatce zostały nakreślone w strategii rozwoju województwa do roku 2020. Część z tych przedsięwzięć będziemy realizować dzięki środkom z puli RPO WK-P 2014-2020, szacowanym obecnie na 1,7 miliarda euro.

__________________________________

I nie było by w tej informacji nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że oczywisty sprzeciw budzić może część składu osobowego, który będzie odpowiedzialny za podział środków. W tym województwie jak widać, wszystko jest możliwe, nawet wzmożone zaufanie wobec bankrutów!

(red.)

Oryginalny tytuł: Przymiarki do RPO 2014-2020 z witryny http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook