28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje…

2 min read

Powtarzamy komunikat z PCPR Tuchola.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Do dnia 30.03.2018 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów kształceniaw szkołach policealnych, w kolegiach, w szkołach wyższych (studia, studia podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorskich otwarty poza studiami doktoranckimi) w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w 2018 roku będą w ramach programu realizowane następujące formy wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką. Wnioski w ramach tych zadań będą przyjmowane od 09.04.2018 do 30.08.2018 r.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (www.pcprtuchola.pl; zakładka „Aktywny samorząd”) lub w siedzibie jednostki przy ulicy Pocztowej 7 w Tucholi. Szczegółowych informacji na temat warunków udziału w programie  oraz wysokości dofinansowania udzielają pracownicy Centrum.

 

Dane kontaktowe:                                                                                            

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

  1. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

www.pcprtuchola.pl

pcprtuchola@wp.pl

tel. 052 559 20 18, 052 559 20 10


Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook