29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powstało kolejne „ciało bez… duszy”? RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO UKONSTYTUOWANA?

2 min read

Kim jest, co planuje, czy rzeczywiście skonsoliduje środowisko i zrealizuje chociaż jeden cel, czy to tylko kolejny sposób na pozyskanie pieniędzy, które kiedyś wszyscy będziemy musieli zwrócić? 15 września 2015 roku nowo powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego wybrała swoje prezydium i określiła pierwsze zadania.

Na pierwszym spotkaniu powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego RDPP Starosta Tucholski Michał Mróz wręczył jej członkom nominacje, podkeślił wagę partnerskiego dialogu dla budowania społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Tucholskim oraz zadeklarował wsparcie Zarządu Powiatu dla działań integrujących lokalne społeczeństwo, skierowanych na wspólne dobro mieszkańców. Omówił także szczególne znaczenie współpracy międzysektorowej w kontekście realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i konieczności przestrzegania polityk wspólnotowych.

Dalsza część posiedzenia poświęcona była przede wszystkim pełnemu ukonstytuowaniu się tego gremium oraz określeniu najpilniejszych zadań przed nim stojących.

Przewodniczącą Rady została Felicyta Król – Pawelska, w jawnym głosowaniu, po wcześniejszej wzajemnej prezentacji członków Rady. Wiceprzewodniczącą została Dorota Gromowska, a Sekretarzem Karol Gutsze. Obsługę techniczną Rady zapewni Starostwo Powiatowe w Tucholi. W celu umożliwienia łatwego kontaktu z członkami Rady obecni na posiedzeniu jej członkowie zdecydowali się na udostępnienie swoich danych kontaktowych na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego. Ustalono, że przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady, planowanego na dzień 29 września br., będzie opracowanie Regulaminu Pracy Rady oraz praca nad projektem programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego powołana została na wniosek organizacji pozarządowych Uchwałą nr 32/81/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 2 września 2015 roku. Jest ona organem konsultacyjnym i doradczym działającym na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Regulaminu określonego uchwałą nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku.

Ze strony organizacji pozarządowych w skład Rady wchodzą:

 • Felicyta Król-Pawelska (Przewodnicząca Rady): fela8@gazeta.pl tel. 669-554-409
 • Piotr Grzywacz: piotr.tuchola@wp.pl tel. 604-583-749
 • Edyta Hoppe: hoppeedyta@interia.pl tel. 513-990-282
 • Maria Sikorska: ekos28@wp.pl tel. 501-465-917
 • Ewa Szczypiorska: eszcz@xl.wp.pl tel. 604-497-079
 • Paweł Żadkowski: pawel.zadkowski@gmail.com tel. 693-125-952

Ze strony Rady Powiatu Tucholskiego w skład Rady wchodzą:

 • Dorota Gromowska (Wiceprzewodnicząca Rady): dorota-gromowska@wp.pl tel. 606-676-330
 • Halina Janowska-Giłka
 • Justyna Wilkiewicz: promocja@cekcyn.pl tel. 698-791-802

Ze strony Zarządu Powiatu Tucholskiego w skład Rady wchodzą:

 • Karol Gutsze (Sekretarz Rady): karol_gutsze@tuchola.pl tel. 535-092-901
 • Małgorzata Klafetka: edukacja@tuchola.pl tel. 525-590-710
 • Anna Toby: atoby@wp.pl tel. 600-310-75

______________________

(red.)

Za tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook