25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Poznajemy tucholskie PK

2 min read

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi wydawałoby się,że znamy, przyznajmy dość jednostronnie, kiedy nasz kontakt z firmą kończy się przy okienku kasowym. Prawda jest odrobinę inna i pewnie wielu z nas zaskoczy…

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1994 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową Spółkę Gminy Tuchola. Początek historii Firmy to Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tucholi z dnia 12 maja 1952 r. o powołaniu MPGK. Firma zawsze miała charakter wielobranżowy. Na przestrzeni lat zmieniła się jej organizacja, wyposażenie, liczba osób zatrudnionych i stan prawny. Zawsze jednak istotne miejsce w strategii rozwoju Firmy zajmowały zagadnienia związane z ochroną środowiska. Świadczone usługi wpływały na poprawę środowiska naturalnego oraz podnosiły komfort życia lokalnej społeczności. Spółka zatrudnia obecnie ok. 130 osób, a kapitał zakładowy wynosi 16 032 785,94 zł. Firma realizuje podstawowe zadania z zakresu gospodarki komunalnej dla Gminy Tuchola oraz inne usługi dla gmin i powiatów sąsiednich.

Nad jakością dostarczanej mieszkańcom wody oraz odprowadzanych oczyszczonych ścieków sprawuje nadzór Laboratorium Analityczne działające przy Oczyszczalni.

Laboratorium w wyniku pozytywnej, kompleksowej oceny, decyzją Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 8 czerwca 2009 r. otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1047 potwierdzający jego kompetencje do wykonywania analiz wody i ścieków oraz poboru próbek. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczali Ścieków. Wykonywane są również badania związane z uzdatnianiem wody oraz badaniem jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy. Laboratorium świadczy także usługi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody. W latach 2006-2007 Spółka zrealizowała projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy” współfinansowany z EFRR.

Za prawie 14 mln złotych zrealizowano szereg zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tucholi. Za działania podejmowane na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego Spółka otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „INNOWACYJNI – europejska nagroda regionu 2009” w kategorii Ochrona Środowiska.

Spółka w swoich działaniach zwraca baczną uwagę na odpowiednie planowanie oraz realizację inwestycji i remontów w dziedzinach będących przedmiotem jej działania. To wszystko poprawia zarówno warunki świadczenia usług, podnosi zaangażowanie naszych pracowników w pracy na rzecz ochrony środowiska, jak i przyczynia się do wzrostu zadowolenia odbiorców usług.

Firma ciągle się rozwija, a my przyglądamy się temu każdego dnia, łatwo odszukać te informacje, do poznania których zachęcamy.


(red.)

wodociagi-polskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook