12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Poznajmy zwycięzców konkursów, które zorganizował Powiat Tucholski oraz PCPR

7 min read

Poniedziałkowe przedpołudnie było wyjątkowo pracowite dla członków komisji, które oceniały przepiękne prace dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursach zorganizowanych przez tucholski PCPR i powiat.

Oceniono prace plastyczne w konkursie na plakat pn. „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży”, „Prawidłowe korzystanie z numeru 112” oraz  w konkursie na nakręcenie spotu (2 minutowego filmu) dotyczącego zagrożeń w Internecie organizowanych przez Powiat Tucholski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Wybór prac był wyjątkowo trudny. Każda prac była wyjątkowa, niestety, osobny zbiór stanowiły prace, które nie do końca spełniały wymogi restrykcyjnego regulaminu konkursu. Wstępnie je odrzucono. Dotyczyło to formatu prac i techniki ich wykonania.  Ostatecznie, komisja doszła do wniosku, że ze względu na wartości artystyczne, przyzna jednej z wybranych wyróżnienie.

Sporym wyzwaniem była również ocena 10-ciu filmów, które przygotowała młodzież kilku szkół. Przyjęto kryterium oceny w skali 0d 1 do 5. Po kilkudziesięciu minutach dokonano wyboru.

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursu na plakat pt. „PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z NUMERU ALARMOWEGO 112”

 w ramach projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Dnia 31.10.2016 r. o godzinie 10:00 zebrała się komisja w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz, Starostwo Powiatowe w Tucholi,
 2. Członek Komisji – Piotr Kozłowski, Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy,
 3. Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski, Komenda Wojewódzka Policji
  w Bydgoszczy,
 4. Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk, Komenda Powiatowa Policji
  w Tucholi.

Na konkurs plastyczny „Prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112” nadesłanych zostało 254 prac. 69 prac nie spełniało wymogów formalnych tj. wykonane zostały inną techniką pracy niż wskazaną w regulaminie konkursu plastycznego lub namalowane na innym formacie niż A4.

Komisja zadecydowała o wyborze wyróżnienia z prac niespełniających wymagań.

 

Celem Konkursu było:

 1. popularyzacja wiedzy na temat numeru alarmowego;
 2. podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

 

Zadaniem komisji konkursowej było:

 1. ocena nadesłanych prac;
 2. opracowanie werdyktu końcowego.

 

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem
 2. estetykę

 

Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce, 3 wyróżnienia, 2 wyróżnienia specjalne.

 

I miejsce – Małgorzata Toby  SP Cekcyn

II miejsce – Tomasz Talaśka SP Kiełpin

III miejsce – Marta Pasińska ZS Kęsowo

Wyróżnienie – Beata Pieczka SP Iwiec

Wyróżnienie – Jakub Zieliński SP Iwiec

Wyróżnienie – Hubert Wilkos SP Wielka Klonia

Wyróżnienie specjalne – Patrycja Talaśka SP Śliwiczki

Wyróżnienie specjalne – Dominka Baturo SP1 Tuchola

 

Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz

Członek Komisji – Piotr Kozłowski

Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski

Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk

Protokół sporządziła: Natalia Kamecka.

*****

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursu na amatorski film o tematyce zagrożenia bezpieczeństwa w sieci „NIE cyberprzestępczości”

 w ramach projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Dnia 31.10.2016 r. o godzinie 10:00 zebrała się komisja w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz, Starostwo Powiatowe w Tucholi,
 2. Członek Komisji – Piotr Kozłowski, Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy,
 3. Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski, Komenda Wojewódzka Policji
  w Bydgoszczy,
 4. Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk, Komenda Powiatowa Policji
  w Tucholi.
 5. Przewodniczący Komisji – Mariusz Fryckowski, TOKiS PRESS,
 6. Członek Komisji – Andrzej Drelich, Tucholanin.pl,
 7. Członek Komisji – Piotr Paterski, Tygodnik Tucholski,
 8. Członek Komisji – Janina Waszczuk, Gazeta Pomorska,
 9. Człoenk Komisji – Aneta Czupryniak, WeekendFM.

 

W konkursie na amatorski film o tematyce zagrożenia bezpieczeństwa w sieci „NIE cyberprzestępczości” nadesłanych zostało 10 prac.

 

Celem Konkursu było:

 1. zobrazowanie czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci.

 

Zadaniem komisji konkursowej było:

 1. ocena nadesłanych prac.

 

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem,
 2. pomysłowość.

 

Decyzją Komisji przyznano  I, II III miejsce,

I miejsce – LO Tuchola, Michał Kozłowski, Alicja Kozłowska

II miejsce –  ZS Żalno, Agnieszka Tomaszewicz, Angelika Fabich, Natalia Zbilska, Michał Heyser, Mateusz Lewandowski, Dominik Rybacki, Filip Czerwiński, Klaudiusz Jakubowski, Daniel Biesek

III miejsce – ZSLiA III TE, Dominka Grzonkowska, Alicja Nowak, Brayan Wojciechowski, Artur Pruszak, Martyna Belt, Marta Belt, Weronika Osowska, Weronika Kopras

 

Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz

Członek Komisji – Piotr Kozłowski

Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski

Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk

 

KOMISJA SPECJALNA

Przewodniczący Komisji –Mariusz Fryckowski

Członek Komisji – Andrzej Drelich

Członek Komisji – Piotr Paterski

Członek Komisji – Janina Waszczuk

Członek Komisji – Aneta Czupryniak

 

Protokół sporządziła: Natalia Kamecka.

****

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI SPECJALNEJ

konkursu na plakat pt.

„PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z NUMERU ALARMOWEGO 112”

„ZAGROŻENIA W SIECI W OCZACH MŁODZIEŻY”

w ramach projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Dnia 31.10.2016 r. o godzinie 10:00 zebrała się komisja w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Mariusz Fryckowski, TOKiS PRESS,
 2. Członek Komisji – Andrzej Drelich, Tucholanin.pl,
 3. Członek Komisji – Piotr Paterski, Tygodnik Tucholski,
 4. Członek Komisji – Janina Waszczuk, Gazeta Pomorska,
 5. Człoenk Komisji – Aneta Czupryniak, WeekendFM.

Na konkurs plastyczny „Prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112” nadesłanych zostało 254 prace. 69 prac nie spełniało wymogów formalnych tj. wykonane zostały inną techniką pracy niż wskazaną w regulaminie konkursu plastycznego lub namalowane na innym formacie niż A4.

Na konkurs plastyczny „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży” nadesłanych zostało 35 prac. 5 prac nie spełniało wymogów formalnych tj. wykonane zostały inną techniką pracy niż wskazaną w regulaminie konkursu plastycznego lub namalowane na innym formacie niż A4.

 

Zadaniem komisji konkursowej było:

 1. ocena nadesłanych prac,
 2. opracowanie werdyktu końcowego.

 

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminach kryteriami.

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem,
 2. estetykę,
 3. pomysłowość.

 

Decyzją Komisji przyznano w:

Konkursie na plakat „Prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112”

I miejsce – Monika Adrych ZS Kęsowo

II miejsce – Beata Pieczka SP Iwiec

III miejsce – Paweł Lepak SP Legbąd

Wyróżnienie – Małgorzata Toby SP Cekcyn

Wyróżnienie – Edyta Glama SP Iwiec

Wyróżnienie –Julia Kozakiewicz SP Iwiec

Wyróżnienie – Agata Palkowska SP3 Tuchola

Wyróżnienie – Jakub Zieliński SP Iwiec

 

Konkursie na plakat  „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży”

I nagroda główna – Anna Klaman ZSLiT Tuchola

II nagroda główna – Karolina Chlebowska ZSLiT Tuchola

III nagroda główna – Anna Garlicka Gimnazjum Cekcyn

Wyróżnienie – Katarzyna Peplińska Gimnazjum Śliwice

Wyróżnienie – Zofia Rajzer Gimnazjum Cekcyn

Wyróżnienie – Denis Skarpek Gimnazjum Cekcyn

 

 

Przewodniczący Komisji –Mariusz Fryckowski

Członek Komisji – Andrzej Drelich

Członek Komisji – Piotr Paterski

Członek Komisji – Janina Waszczuk

Członek Komisji – Aneta Czupryniak

 

Protokół sporządziła: Natalia Kamecka.

*****

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursu na plakat pt.

„ZAGROŻENIA W SIECI W OCZACH MŁODZIEŻY”

 w ramach projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Dnia 31.10.2016 r. o godzinie 10:00 zebrała się komisja w  składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz, Starostwo Powiatowe w Tucholi,
 2. Członek Komisji – Piotr Kozłowski, Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy,
 3. Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski, Komenda Wojewódzka Policji
  w Bydgoszczy,
 4. Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk, Komenda Powiatowa Policji
  w Tucholi.

Na konkurs plastyczny „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży” nadesłanych zostało 35 prac, z czego 5 prac nie spełniało wymogów formalnych, ponieważ zostały wykonane złą techniką.

 

Celem Konkursu było:

 1. zobrazowanie czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci.

 

Zadaniem komisji konkursowej było:

 1. ocena nadesłanych prac,
 2. opracowanie werdyktu końcowego.

 

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem,
 2. estetykę.

 

Decyzją Komisji przyznano III nagrody główne, 9  wyróżnień.

 

I nagroda główna – Anna Garlicka Gimnazjum Cekcyn

II nagroda główna – Karolina Chlebowska ZSLiT

III nagroda główna – Zofia Rajzer Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Katarzyna Peplińska Gimnazjum Śliwice

wyróżnienie – Klaudia Krupa  Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Adrian Górka Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Aleksandra Krajna Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Klaudia Granowska Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Martyna Rybak Gimnazjum Cekcyn

wyróżnienie – Anna Klaman ZSLiT

wyróżnienie – Grażyna Rybak ZSLiA

wyróżnienie – Natalia Rozanow Gimnazjum Powiatowe

 

Przewodniczący Komisji – Magdalena Kurpinowicz

Członek Komisji – Piotr Kozłowski

Członek Komisji – st. post. Szymon Tworowski

Członek Komisji – podkom. Marcin Szulczyk

 

Protokół sporządziła: Natalia Kamecka.

***

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się około 21 listopada w Gostycynie. Pewne informacje opublikujemy w najbliższej aktualizacji.

Zapraszamy do śledzenia elektronicznych łamów tokis.pl.

__________________

(red.)

Mat. nadesłane

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook