15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PRACA-INTEGRACJA – podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (mat. w języku migowym)

2 min read

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu informuje, że Fundusz uruchomił realizację pilotażowego programu „PRACA-INTEGRACJA” wpisującego się w Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządową (Oferenta NGO) w ramach programu.

Uczestnikami programu są:

  1. przedsiębiorstwa, u których wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
  2. organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne zlecone przez PFRON. Organizacje pozarządowe muszą być wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

  • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
  • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy),
  • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
  • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Pełna treść programu i procedur znajduje się na stronie Funduszu

ulotka informacyjna pdf


(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook