24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Program dotacji na wymianę istniejących pieców na paliwa stałe

3 min read

W swoim portalu tucholski magistrat opublikował ważną informację dla tych, którzy chcą skutecznie walczyć ze smogiem, oszczędzać pieniądze i dołączyć do cywilizacji XXI wieku.

Uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy gminy Tuchola mogą wziąć udział w gminnym programie, którego celem jest wymiana istniejących, starych pieców na paliwa stałe na:

  • ekologiczne kotły na pellet;
  • ekologiczne kotły gazowe;
  • ekologiczne kotły olejowe;
  • ekologiczne kotły elektryczne;
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie:

Co roku gmina Tuchola przeznaczać będzie środki na dofinansowanie wymiany starych pieców na paliwa stałe (dotacja 2.000,00 zł na każdy piec), aż do wyczerpania puli wszystkich chętnych.

Jeśli w kolejnych latach kontynuowany będzie Program EKOPIEC, organizowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina Tuchola będzie pośredniczyć, w pozyskaniu 2.000,00 zł dodatkowego dofinansowania do wymiany 25 pieców wymienianych co roku.

Maksymalne dofinansowanie do wymiany pieca, przy pozyskaniu wsparcia ze środków Funduszu, wyniesie 4.000,00 złotych, jednak nie więcej niż koszt zakupu, montażu i uruchomienia pieca.

Warunki uczestnictwa w programie:

O kolejności udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Okres oczekiwania na zakwalifikowanie się do programu może być długi (ograniczony jest ilością środków oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska). Istnieje możliwość ubiegania się tylko o część gminną dotacji (2.000,00 zł). W takim przypadku o zakwalifikowaniu się do programu w kolejnym roku decyduje zgłoszenie stosownej ankiety do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok inwestycji.

Wybrany przez uczestnika kocioł musi przed zakupem uzyskać akceptację przedstawiciela gminy Tuchola. Kocioł może być kupiony dopiero w roku, w którym uczestnik zakwalifikuje się do danej edycji programu. Uczestnik zakwalifikowany do danej edycji programu nie może zamontować pieca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez gminę Tuchola do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem dofinansowania nie może być piec, na zakup którego otrzymano dofinansowanie w poprzednich latach.

Program dotyczy nieruchomości położonych na terenie gminy Tuchola. Program nie dotyczy budynków wykorzystywanych sezonowo (np.: domków letniskowych). Budynek/lokal ogrzewany przez planowane do wymiany źródło ciepła może być wykorzystywany tylko na cele mieszkaniowe, w tym koniecznie na cele mieszkaniowe właściciela/użytkownika wieczystego. Budynek nie może być wykorzystywany na cele inne niż mieszkaniowe, chyba że powierzchnia wykorzystywana w inny sposób jest fizycznie rozdzielona od części mieszkalnej i posiada własną, oddzielną sieć ogrzewania.

Otrzymanie dofinansowania wiąże się z koniecznością likwidacji wszystkich źródeł ciepła znajdujących się w lokalu/budynku, które nie spełniają warunków programu (dotyczy to też kominków/pieców kaflowych, które jednak nie muszą być likwidowane fizycznie).

Kosztem kwalifikowanym w programie jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym w zamian za likwidowane źródło ciepła zasilane paliwem stałym (piec węglowy, piec uniwersalny, piece kaflowe, kominek z płaszczem wodnym itp.).

Zakupionego w ramach programu pieca nie można sprzedać, zlikwidować czy wymienić na inne źródło ciepła przez okres 5 lat kalendarzowych po roku, w którym piec został zamontowany, chyba że umowa pomiędzy uczestnikiem programu a gminą Tuchola określi krótszy okres.

Aby wziąć udział w programie, właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty musi w pierwszej kolejności wypełnić ankietę.

Ankietę (do pobrania w załączniku) należy wydrukować i podpisać, a następnie przesłać na adres email: fundusze@tuchola.pl (skan) lub dostarczyć do punktu podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi (Tuchola, plac Zamkowy 1).

Zgłoszenie się do programu nie oznacza pewności otrzymania wsparcia finansowego.

Okres oczekiwania na uzyskanie pełnego dofinansowania, ze względu na duże zainteresowanie programem, może być długi.

Warunki programu opracowano na podstawie warunków Programu EKOPIEC 2018 i mogą ulec zmianie, jeśli warunki Programu EKOPIEC zmienią się w kolejnych latach.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook