16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

1 min read

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizację w 2017 r. zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Komisja zostanie powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W jej skład oprócz przedstawicieli wojewody mogą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które nie złożyły wniosków na 2017 r. na realizację zadań w ramach Programu. Ponadto nie pozostają wobec wnioskodawców składających wnioski  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres e-mail: zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz w terminie 14 dni od dnia ukazania zaproszenia.

Dodatkowych informacji udziela Żaneta Curlej, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, tel. 56 611 52 68.

formularz zgłoszeniowy

___________________

bydgoszcz.uw.gov.pl

Fot. ro.com.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook