28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie

1 min read

27 lipca 2018 r. Gmina Kęsowo złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie ważnego projektu: „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, os priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.3; Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną .

W ramach projektu zaplanowano roboty budowlane w pomieszczeniach przedszkolnych w Kęsowie, Drożdzienicy oraz Żalnie. W ostatnim z punktów zaadoptowane musi być pomieszczenie, na dodatkowy oddział opieki nad dziećmi.
Całkowita wartość zadania to 624 395,00 zł., dofinansowanie unijne 284 855,34 zł., wkład własny gminy: 339 540,21 zł. Planowany termin zakończenia robót to 31.12.2019 r. W ramach przedsięwzięcia zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych o 16. Podjęcie kroków związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na przebudowy punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kęsowo, ma związek z podniesieniem ich standardu oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów.


FB Kęsowo

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook