15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przed nami XXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, czyli urzędniczy, zaplanowany atak torpedowy w naszą własność.

3 min read

Odbędzie się 26.07.2016 r (uwaga, we wtorek!) w stałym miejscu – sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. o godz. 8.00 ! Dlaczego dziwna data, dzień i godzina? Jest tego powód.

Raczej nie ma co liczyć na to, że sprawa przejdzie bez lokalnego tąpnięcia. To będzie ważna sesja, gdzie radni,  zapewne zdecydują o tym, że powiat raz na zawsze pozbędzie się naszej , społecznej własności, nie pytając i nie prosząc o zgodę swoich wyborców. Oczywiście, może stać się cud i radni wiedzeni instynktem samozachowawczym ( brak sukcesu w przyszłych wyborach) powiedzą panu staroście stanowcze „NIE” w tej sprawie. Nie spodziewajmy się jednak aż tak wielkich cudów z ich strony.

Będzie też okazja do poznania szczegółów operacji, gdzie wybrańcami stanie się  kilka wsi. Oczywiście chodzi o budowę placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jeszcze nie powstały, a już odtrąbiono sukces. Będzie też poruszana sprawa obecnego DOMU DZIECKA, który wkrótce służyć będzie jako urzędnicza baza, Powiatowemu  Centrum Wsparcia.

To tylko wybrane problemy, które zostaną zapewne zatwierdzone, przyklepane i wmurowane w plan działań na najbliższy czas.

I konkrety:

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2016.
 5. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości, na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 dzieci”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.
 13.   Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn oraz Nadleśnictwem Tuchola na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w Cekcynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn dotyczącej przebudowy dróg powiatowych położonych w Cekcynie.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych
 18. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny (2263kB) pdf

 ______________
(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook