13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Przemoc boli” – kampania również w gminie Tuchola

2 min read

Gmina Tuchola włączyła się w kampanię „Przemoc boli”. Jest to projekt profilaktyczny do realizacji w szkołach.

Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, pokazuje, że większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśnikówponad połowa z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia (59%). Przemoc rówieśnicza najczęściej miała postać przemocy fizycznej (41%), w dalszej kolejności przemocy psychicznej (28%). Napaści zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył co szósty badany (18%), natomiast znęcania się – co dziewiąty (11%). Spośród wszystkich form przemocy rówieśniczej najmniej nastolatków doświadczyło przemocy na randce (10%; pytania nie zadawano 11- i 12-latkom).

W ramach środków przeznaczonych na realizację „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych (plakatów, ulotek, broszur) przeznaczonych dla uczniów i rodziców oraz przewodniki dla nauczycieli realizujących kampanię.

Szkoły, które chcą włączyć się w działania w profilaktyczne, proszone są o wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w kampanii i przesłanie go do Urzędu Miejskiego w Tucholi do dnia 5 maja 2017 roku (pocztą, faxem lub mailem na adres: alk_ugwso@tuchola.pl). Na podstawie tej deklaracji szkołom zostaną przekazane ulotki, plakaty i broszury. To od nauczycieli zależy, podczas jakich zajęć materiały zostaną przekazane dzieciom.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.przemocboli.pl


tuchola.pl

fot. edziecko.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook