16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przemoc w rodzinie tematem szkolenia zorganizowanego przez gminę Tuchola

1 min read

7 października 2013 r. odbyło się szkolenie pt. „Prawne aspekty realizowania procedury „Niebieskie Karty” sfinansowane ze środków gminy Tuchola. Celem spotkania było doskonalenie kompetencji i umiejętności osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Byli to pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pedagodzy szkolni, przedstawiciele policji, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Szkolenie poprowadził pan Grzegorz Wrona, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję udoskonalić wiedzę dotyczącą realizacji zapisów prawnych, a także wyjaśnić wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem procedur prawnych w codziennej pracy.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia. Dlatego też ważnym elementem spotkania było omówienie realnych form zapobiegania oraz skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie. Aby działania te były możliwe, należy edukować osoby pracujące z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie.

Szkolenie było zadaniem sfinansowanym ze środków Gminy Tuchola w ramach realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013”.

(red.)

UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook