24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy!

Pracodawców, którzy planują zatrudnienie nowych pracowników, zachęcamy do zapoznania się z ofertą  Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi (szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.tuchola.praca.gov.pl, w zakładce PRACODAWCY), a przede wszystkim do nawiązania kontaktu z PUP przed zatrudnieniem nowego pracownika. Zgłaszając się do PUP pracodawca może liczyć na pomoc w pozyskaniu pracowników oraz wsparcie finansowe w zamian za zatrudnienie osób bezrobotnych pozostających w rejestrze Urzędu Pracy.

Poniżej przedstawiamy główne formy wsparcia dotyczące tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych oraz pomocy dla pracodawcy.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, otrzyma częściowe dofinansowanie z PUP. Są to środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla zatrudnionych bezrobotnych, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne. Pieniądze te są wypłacane przez pół roku w formie refundacji poniesionych na wynagrodzenia kosztów. Wysokość refundacji wynosi do 1.403,16 zł miesięcznie.  Oznacza to zmniejszenie kosztów zatrudnienia nowego pracownika nawet     o 8.418,96 zł w pierwszych 6 miesiącach. Po okresie refundacji pracodawca powinien zatrudnić pracownika na kolejne 6 miesięcy.

Pracodawca uzyska również pomoc, jeżeli zdecyduje się na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego stanowiska pracy i zatrudnienie na nim osoby bezrobotnej. Przyznane wówczas przez PUP fundusze pracodawca może przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu- potrzebnych do wykonywania pracy przez bezrobotnego. Na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy i zatrudnienie osoby bezrobotnej, pracodawca może otrzymać nawet 25.000,00 zł w formie refundacji poniesionych kosztów. Pracodawca, który chce otrzymać taką refundację, musi zobowiązać się, że przez okres 27 miesięcy utrzyma zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na refundowanym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni osobę bezrobotną w wieku 50 lat i więcej może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia tej osoby.

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego skierowanego przez Urząd pracy przysługuje przez okres:

  • *12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50-60 lat.
  • *24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, a więc do kwoty 1.400 zł.

Pracodawcy są obowiązani do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania.

 

Staż to forma pomocy, która umożliwia osobie bezrobotnej nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych do wykonywania określonej pracy. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje stypendium, które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy- w wysokości 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych. Staż może trwać 3 miesiące a po tym okresie pracodawca zobowiązuje się zatrudnić stażystę na 3 miesiące na umowę o pracę przynajmniej na ½ etatu.

Realizacja każdej z powyższych form wsparcia odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a PUP przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (realizacja dofinansowania wynagrodzenia osób 50+)- Anna Mucha, tel. 52 5590815, amucha@pup.tuchola.pl

Realizacją prac interwencyjnych i staży zajmuje się Jarosław Sobek, tel. 525590805.

Realizacją formy wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zajmuje się Anna Siniło, tel. 52 5590807.

 

Zachęcamy również do kontaktu z doradcami klienta w naszym PUP:

  • Ilona Pieczka – tel. 52 5590814
  • Marcin Remisz – tel. 52 5590814
  • Iwona Kapanka – tel. 52 5590816
  • Grażyna Klunder – tel. 52 5590816
  • Justyna Nadobna- tel. 52 5590818

 

ZAPRASZAMY!


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook