8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Razem dla regionu. Powiaty nakielski, sępoleński i tucholski

3 min read
Z p rzyjemnością przedstawiamy kolejny, szósty już zeszyt adresowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego cyklu wydawnictw dokumentujących przemiany modernizacyjne, jakie dokonały się w naszym regionie dzięki inwestycjom i przedsięwzięciom sfinansowanym z pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Prezentujemy dorobek inwestycyjny kończącej się siedmiolatki by uzmysłowić wszystkim zakres i skalę zrealizowanych projektów. Moment jest jak najbardziej właściwy. Rok 2013 jest bowiem ostatnim w kończącej się perspektywie finansowej, a samorząd województwa prowadzi już zaawansowane prace nad określeniem kierunków rozwoju naszego regionu w oparciu o nowy budżet UE na lata 2014 – 2020.

Powiaty nakielski, sępoleński i tucholski dobrze wykorzystują szansę związaną ze strumieniem europejskich środków. Także ta część regionu staje się coraz lepszym miejscem do życia i do robienia interesów. Jednym z kluczowych w tym kontekście zagadnień wydaje się skomunikowanie rejonu zarówno z głównymi ośrodkami województwa, jak i siecią dróg krajowych. Dlatego cieszymy się z zakończonych już inwestycji na drogach wojewódzkich 241, 246 i 247, a także z zaawansowanej budowy obwodnicy Mroczy i startującej budowy obwodnicy Nakła. Drogowe obejścia miast to w dzisiejszych czasach konieczność. Jestem przekonany, że swojego doczeka się także Tuchola, dla której stosowne opracowanie na ten temat przygotowuje obecnie marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich.Kluczem drugim jest tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości. Także w tym przypadku troska samorządu województwa przekłada się na strumień wsparcia finansowego, który kierujemy przede wszystkim do małych i średnich firm, także tych niewielkich, rodzinnych, także tych które zarabiają na turystyce. Celem są dla nas miejsca pracy i godny poziom życia dla wszystkich. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy Państwa rejonu otrzymali ponad 25 milionów złotych w postaci bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych.O potencjale tej części naszego województwa stanowi w dużej mierze turystyka. Dlatego znaczne subwencje wojewódzkie kierujemy tu na rozwój i poszerzenie oferty turystycznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę walorów przyrodniczych. Stąd środki na takie przedsięwzięcia jak molo z amfiteatrem i przystań oraz Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim, marina na Noteci i basen pływacki w Nakle, program rozwijający infrastrukturę turystyczną Borów Tucholskich i hala sportowa w Tucholi, tworzenie wiosek tematycznych, które są nie tylko atrakcyjną ofertą turystyczną, ale też skuteczną formą promocji regionalnego dziedzictwa Stąd także nasze aktywne starania na rzecz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70.Warto zdać sobie sprawę, że na rzecz rozwoju i modernizacji tej części regionu udało nam się już wspólnie uczynić bardzo dużo, choć uznać też należy, że sporo zostało jeszcze do zrobienia. Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu środowisk. Za to zaangażowanie wszystkim Państwu – samorządowcom, środowiskom biznesowym, środowiskom skupionym wokół organizacji pozarządowych, wszystkim aktywnym społecznie i publicznie mieszkańcom powiatów nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego – serdecznie dziękuję.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

____________________________________________

Elektroniczna wersja Razem dla regionu. Powiaty nakielski, sępoleński i tucholski tutaj.
Źródło
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook