12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Realizacja projektu „Połączenie istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich – przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi”

2 min read

Inwestycja jest zlokalizowana w Tucholi i obejmuje ul. Cegielnianą w części będącej droga gminną (od skrzyżowania z ul. Warszawską, do wjazdu na teren dawnego „Stolbudu”).

Projekt obejmuje:

  • przebudowę jezdni drogi gminnej 010715C – ul. Cegielnianej od km 0+000 do km 0+748,80 o długości ok. 748,80m,
  • obustronną przebudowę chodników oraz zjazdów na posesje,
  • budowę ścieżki rowerowej,
  • przebudowę 2 skrzyżowań,
  • wykonanie nowego odwodnienia drogi oraz budowę systemu podczyszczającego i zbiornika retencyjno-rozsączającego,
  • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Roboty budowlane związane z realizacją projektu rozpoczną się w styczniu, a zakończą w lipcu 2018 r.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, która jest łącznikiem pomiędzy istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi, a siecią dróg wojewódzkich. Droga budowana w latach 80-tych ubiegłego wieku jest obecnie w złym stanie technicznym.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej nr 010715C – ulicy Cegielnianej, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej gminy Tuchola, a w szczególności terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu rozwiąże problem złego skomunikowania z siecią dróg wojewódzkich m.in.:

  • istniejących terenów inwestycyjnych typu brownfield (wieczyste użytkowanie podmiotów prywatnych) o pow. około 1,483 ha,
  • tworzonych terenów inwestycyjnych typu greenfield (przemysłowych) o pow. około 6,8ha (własność Gminy Tuchola i prywatna),
  • tworzonych terenów inwestycyjnych typu greenfield (usługowych) o pow. 1,35ha (własność prywatna),

co przyczyni się to do ograniczenia kolejnych problemów dotykających lokalną społeczność – niedorozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz bezrobocia.

Dokumentacja projektowa została przygotowana w roku 2016. Wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” został złożony w grudniu tegoż roku.

Dzięki pozytywnej ocenie projektu przez Urząd Marszałkowski Gmina Tuchola podpisała 31 sierpnia 2017 r. umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu. Prace budowlane rozpoczną się w styczniu 2018 r. i zakończą jeszcze w tym samym roku.

Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia to około 3,4 miliona złotych, z czego większość to koszty kwalifikowane. Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) to około 2,8 miliona złotych (85 % kosztów kwalifikowanych).

Pozostałe środki zabezpieczył beneficjent, czyli Gmina Tuchola.


Materiały nadesłane.

Przydatny link.

Umowa podpisana, Cegielniana w Tucholi przejdzie kompleksowy remont!

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook