28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rewitalizacja dworca w Tucholi, czyli…informacje w mediach w sprawie, odbiegają od stanu faktycznego.

12 min read

W portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa (UMW) i w innych mediach, pojawiła się informacja dotycząca wizji przebudowy tucholskiego dworca. Pojawił się stosowny tekst i dwie dość wirtualne fotografie. Niestety informacje podane w tekście są niepełne, ba, dość silnie rozmijają się z prawdą.  TOKiS – PRESS poznał sprawę u źródła dość wcześnie i wiemy z wyjątkowo wiarygodnych ust, że w sprawie tucholskiego dworca nie ma niczego pewnego z wyjątkiem informacji, że obiekt rzeczywiście „zabłyśnie” blaskiem minionej epoki, choć we współczesności.

Aby mieć pełen ogląd sytuacji i dokonać właściwych korekt poznajmy to, co już opublikowano na stronach UMW, a potem skorygujmy to o najnowsze informacje.

W ramach unijnego projektu Inter-Regio-Rail powstała koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczenia, która posłuży nie tylko realizacji adaptacji obiektu pod współczesne potrzeby, ale także, jako standard dla modernizacji podobnych obiektów w całym regionie. Samorząd miasta, wspierany przez samorządowe władze województwa, przejął właśnie dworzec od PKP.

Przygotowane na zamówienie miasta przez poznańską firmę AC Studio opracowanie przedstawia sposób i zakres rewitalizacji budynku wraz z propozycjami zagospodarowania oraz wykorzystania, w powiązaniu  z sąsiadującym przystankiem autobusowym. Celem jest między innymi stworzenie węzła przesiadkowego. 

Przygotowano trzy warianty realizacji. Wszystkie zakładają wyeksponowanie zabytkowego budynku stacji i utworzenie otwartej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla mieszkańców i podróżnych. We wnętrzu poczekalni zostaną odtworzone oryginalne zdobienia i detale architektoniczne, które świadczą o unikatowości obiektu. Wśród propozycji zagospodarowania pozostałych pomieszczeń są m.in. wykorzystanie części z nich na hostel, restaurację i klub fitness. Wszystkie zostaną w pełni dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca przewidziano nowoczesny, zadaszony parking rowerowy. Nowego wyglądu ma też nabrać dworzec autobusowy, dla którego przewidziane jest ścisłe powiązanie z transportem kolejowym. Całość ma uzupełnić przejrzysty system informacji pasażerskiej i turystycznej. Jako ciekawostkę można wskazać propozycję odtworzenia zegara dworcowego, który wieńczył dach dworca przed II wojną światową.

– Opracowanie posłuży, jako modelowe rozwiązanie dla przystanku kolejowego, który spełniałby wysokie standardy w zakresie dostępności dla pasażerów, w szczególności dla osób, które mają trudności w poruszaniu się transportem publicznym: niepełnosprawnych, niewidomych i głuchych, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi, osób starszych, obcokrajowców i podróżnych z większym bagażem. Wzorcowe rozwiązania, dotyczące przede wszystkim informacji pasażerskiej, integracji różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego oraz rozwiązań z zakresu redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się, będą wykorzystywane we wszystkich planowanych do modernizacji obiektach dworcowych na terenie naszego województwa, oczywiście z uwzględnieniem ich odrębności architektonicznej i walorów historycznych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach projektu Inter-Regio-Rail (Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego), którego celem jest zwiększenia znaczenia kolejowych przewozów pasażerskich. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest w nim partnerem ośmiu innych regionów Europy Środkowej.

Minęło kilkanaście dni od chwili, gdy tucholskie władze podpisały stosowne dokumenty dotyczące przejęcia budynku tucholskiego dworca wraz z fragmentem terenu wokół budynków. Tym samym uzyskały dzierżawę wieczystą, czyli faktycznie przejęły sporą część majątku dawnej PKP.

Majątek składa się z budynku stacyjnego – dworca, parkingu, skweru oraz budynku, w którym przez wiele lat znajdowały się dworcowe toalety.

Na rewitalizację dworca przeznaczonych będzie aż, a może tylko – osiem milionów złotych i to nie od razu. Spora kwota, ale wyłącznie dla laika, aby piękny obiekt odzyskał dawny blask środki są niezbędne, ale czy ich wystarczy? Przekonamy się o tym za rok, kiedy zmiany staną się faktem. Oczywiście bez funduszy zewnętrznych, cała inwestycja nie miałaby sensu, ale  jest po latach wreszcie szansa, że będziemy mieli dworzec z prawdziwego zdarzenia, który będzie czymś wyjątkowym.

Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego ma na celu wskazanie kierunków działań dla budynku stacyjnego dworca kolejowego i otaczającego terenu, których wynikiem będzie:

  • Powstanie zintegrowanego centrum komunikacyjnego, łączącego w sobie komunikację kolejową, autobusową oraz prywatnych przewoźników.
  • Zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego w taki sposób, aby wyeksponować budynek dworca, uporządkować jego sąsiedztwo, zapewnić parking dla samochodów osobowych, wygodna komunikację dla pieszych i rowerzystów, zakomponować zieleń i elementy małej architektury.
  • Nadanie nowych funkcji budynkowi dworca i budynkowi dawnych sanitariatów, które będą odpowiedzią na podróżnych i mieszkańców potrzeby Tucholi.

Dla osiągnięcia wyżej opisanych celów koncepcja zakłada:

  • utworzenie placu przed budynkiem dworca, z zagospodarowaniem zielenią, małą architekturą, oświetleniem itd.
  • zaprojektowane zostały trzy przystanki dla autobusów wraz z wiatami
  • dla samochodów osobowych zaprojektowany został parking na 16 m.p. w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaprojektowano też zadaszony parking dla rowerów
  • wprowadzenie nowych funkcji dla pomieszczeń dworca i budynku po sanitariatach.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy podanych informacjach i ustalmy to, co niezbędne i niejasne, bo właśnie tak tworzą się niepotrzebne plotki, legendy, które później obfitują w nikomu niepotrzebne polemiki.

Powstanie zintegrowanego centrum komunikacyjnego, łączącego w sobie komunikację kolejową, autobusową oraz prywatnych przewoźników, jest potrzebą chwili wymuszona charakterem obiektu i terenu wokół. Dworzec jest miejsce o konkretnym przeznaczeniu, ma służyć ludziom w prosty sposób – ma rozpoczynać i kończyć każdą podróż środkami komunikacji publicznej. Co ciekawe w koncepcję włączono również przewoźnika prywatnego, w tej roli występuje obecnie firma „Jantur”, której już zaczęliśmy się pilnie przyglądać, jednak nie przeceniajmy sytuacji, bo to może się zmienić w każdej chwili. Rynek wymusza pewne sytuacje, które reguluje podaż i popyt, jednak i to się zmieni na korzyść jakości usług i konkurencyjnych cen.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego w taki sposób, aby wyeksponować budynek dworca, uporządkować jego sąsiedztwo, zapewnić parking dla samochodów osobowych, wygodna komunikację dla pieszych i rowerzystów, zakomponować zieleń i elementy małej architektury – to zupełnie naturalne zjawisko wymuszone już nie tylko specyfiką miejsca, a zwyczajnymi zasadami ergonomii, o czym piszemy praktycznie w każdym tekście poświęconych unowocześnianiu infrastruktury naszego miasta. Klientami dworca są ludzie, a ci poruszają się w różny sposób z wykorzystaniem pojazdów prywatnych. Biorąc pod uwagę zmienność warunków atmosferycznych powstanie właściwych miejsc parkingowych, wiat dla rowerów, ciągów pieszych to normalność, jesteśmy krajem unijnym, a ta rządzi się ściśle określonymi prawami obliczonymi na rozwój cywilizacyjny. To różni nas od ludzi epoki kamienia łupanego,lub wręcz od zwierząt. Dworzec istniejący w obecnym stanie uwłacza godności wszystkich.

Nadanie nowych funkcji budynkowi dworca i budynkowi dawnych sanitariatów, które będą odpowiedzią na podróżnych i mieszkańców potrzeby Tucholi – to potrzeba nie tylko chwili, ale ciąg postępowania wymuszony przez rynek. Idealną byłaby sytuacja, gdzie już po rewitalizacji obiektu ten już sam zarabiałby na swoje utrzymanie. To oczywiście sf, ponieważ dotować będziemy go w jakimś stopniu zawsze, zakładając, że rzeczywiście powstanie na jego terenie to, o czym mówi w swoim tekście Urząd Marszałkowski Województwa.

Jednak właśnie tutaj przekroczono pewne granice, gdzie dość kategorycznym tonem oznajmiono, że obiekt dworcowy będzie pełnił funkcje takie, jakie ustalono. A tak naprawde nie ustalono niczego, dlatego, że ciągle mówimy o pewnej koncepcji. Aby ta została zrealizowana potrzeba dialogu, ustaleń, których autorami będą nie urzędnicy, a… mieszkańcy. Budynek dworcowy w obecnym stanie stanowi miejsce pracy np. handlowców. W jego bezpośrednim sąsiedztwie mamy sklep, który bez parkingu zbankrutuje. Na terenie budynku dworca mamy sklep motoryzacyjny, który trzeba będzie przenieść w inne miejsce, równie atrakcyjne. Zanim ponownie zostanie odkryty w nowym miejscu, właściciele ponosić będą straty. Należy objąć ich specjalną opieką ( zawiesić płacenie podatków) zakładając, że działalność tej branży zostanie utrzymana w nowym miejscu. Musimy dbać o rodzimy biznes, nawet ten najmniejszy, mamy dosyć zastępów bezrobotnych, którzy muszą z czegoś żyć.

Uściślijmy raz jeszcze. W odniesieniu do procesu rewitalizacji dworca kolejowego mówimy wyłącznie o pewnych koncepcjach, które ulegną zmianie w zależności od ustaleń, jednak nie na zapadających w zaciszu gabinetów urzędów wojewódzkich, a w naszych, tucholskich, ponieważ obiekt służyć ma nam – obywatelom!

Co ciekawe, nie jest to pobożne życzenie, a fakt, który popierają tucholskie władze i chwała im za to, że problem rozumieją.

Otoczenie dworca

 

Trawniki

Projekt przewiduje wykonanie trawników z siewu i przygotowanie do tego terenu oczyszczonego z gruzu, kamieni, tłucznia, chwastów z częściową wymianą gruntu.

Świetnie, innego wyjścia nie ma, ale o tym widzą nieliczni, dawni kolejarze, co mieści się pod zniszczoną warstwą asfaltu, który z taką pieczołowitością zaasfaltowano w czasach Gierka. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby ewentualna wymiana gruntu nie była fikcją, jak dotychczas bywało w odniesieniu do jednej z firm, która kilkukrotnie naciągnęła inwestorów prywatnych, gdzie glebę torfową zastąpiono mieszaniną kamieni przykrytych warstwą zwyczajnej… ziemi. Kryteria przetargów nie muszą optować wyłącznie wokół cen, a głównie jakości usług i towarów, które objęte są umową. To normalność, a ta kosztuje i kosztować musi!

Szpaler drzew liściastych

Gatunki wykorzystane w szpalerach, to klon czerwony i wiśnia osobliwa. Jest to niewielkie drzewo z regularną koroną. Liście z wierzchu ciemnozielone, od spodu niebieskawe, jesienią przebarwiające się na czerwono i pomarańczowo.

Wiśnia osobliwa, to małe drzewo o regularnej, kulistej, bardzo gęstej koronie. Sięga ona 2 – 5 metrów średnicy ( mówimy o koronie drzewa). Dorasta do 7 metrów i charakteryzuje się powolnym wzrostem.

Drzewa wolnostojące

Zaprojektowane zostały drzewa wolnostojące i zachowane drzewa przy obecnym budynku sanitarnym (cyprysy).

Gazony

 

Ciągi piesze i place wyposażone zostaną w gazony obsadzone bukszpanami. Są to rośliny wiecznie zielone, które łatwo formować w kule.

Rośliny płożące

 

W celu urozmaicenia zieleni niskiej, prócz trawników wprowadzone będą rośliny płożące (okrywkowe). Są to gatunki krzewów o pędach pokładających się po ziemi.

Budynek stacyjny

 

Pierwszy wariant rewitalizacji budynku dworca nie przewiduje wykwaterowania obecnych lokatorów mieszkań i komercyjnych najemców. Bez zmian pozostaje też funkcja poczekalni w kt®óej znajdą się także: bankomat, biletomat i panel z informacjami o połączeniach kolejowych i autobusowych, alternatywnie panel z informacjami dla turystów.

W tej koncepcji zagospodarowane nową funkcja zostało jedynie poddasze budynku. Projekt przewiduje realizację w tym miejscu lokali mieszkalnych z poczekalni dworca. Obecnie miejsce projektowanych schodów stanowi niewykorzystana część zaplecza nastawni.

Na parterze budynku zaprojektowano kiosk oraz obiekt małej gastronomii dostępne bezpośredni z poczekalni. W nieużywanej obecnie części budynku zaprojektowano toalety. Kondygnacja podziemna mieścić będzie pomieszczenia techniczne ( w tym węzeł cieplny i naprężownię) i gospodarcze.

Uwaga! W odniesieniu do pojęć: nastawnia i naprężownia – mówimy o elementach infrastruktury kolejowej, która ciągle funkcjonuje!

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów w tym wariancie koncepcji wynosić będzie 957, 93 m2.Istniejące i nowoprojektowane mieszkania zajmą 228, 77 m2, a lokale użytkowe, w tym istniejący sklep motoryzacyjny, fryzjer i projektowana mała gastronomia oraz kiosk – zajmą 234, 65 m2.

Drugi wariant rewitalizacji zakłada zmianę funkcji pomieszczeń sąsiadujących z poczekalnią. Obecnie użytkowany przez sklep motoryzacyjny z zachowaniem funkcji mieszkań. W pomieszczeniach po sklepie zaprojektowany został lokal gastronomiczny sieciowy. Pomieszczenia zostały połączone przez otwarcie przęseł ściany wewnętrznej, a z trzech stron wnętrza zaprojektowana została antresola, jako niezależna konstrukcja ( na własnych podporach bez ingerencji w strukturę budynku).

Na nieużywanym obecnie poddaszu budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia biurowe, które mogą posłużyć instytucjom miejskim lub przeznaczone mogą zostać pod wynajem. Poddasze dostępne będzie z klatki schodowej zaprojektowanej w niewykorzystanej części zaplecza nastawni.

Bez zmian pozostaje funkcja poczekalni, w której znajdują się także: bankomat, biletomat i panel z informacjami o połączeniach kolejowych i autobusowych, alternatywnie panel z informacjami dla turystów.

Dodatkowo z przestrzeni poczekalni dostępne będą toalety, kiosk oraz mała gastronomia.

W budynku dawnych sanitariatów zostały umiejscowione pomieszczenia dla pracowników Arivy w tym szatnia, pomieszczenie socjalne, toalety i pomieszczenie specjalne. Zaprojektowano także pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia wypożyczalni rowerów.

Całość powierzchni użytkowej w wariancie II koncepcji wynosić będzie 1110, 24 m2. 234,93 m2 z tego zajmie powierzchnia biurowa, 147,61 powierzchnia mieszkalna, natomiast lokale usługowe w tym gastronomiczny – 323,66 m2.

Trzeci wariant. Założono nadanie nowej funkcji pomieszczeniom, które obecnie zajmuje sklep motoryzacyjny i pomieszczeniom mieszkań na piętrze. Koncepcja ta przewiduje adaptację piętra i poddasza budynku dworca na hostel, a pomieszczeń sklepu na klub fitness. Do obsługi budynku wykorzystane zostaną istniejące klatki schodowe, zaprojektowano windę osobową do pomieszczeń hostelu. Bez zmian pozostaje funkcja poczekalni w której znajdują się wymienione wcześniej urządzenia i obiekty użyteczności. Część podziemna pozostaje w zgodzi z wariantem poprzednim.

W koncepcji trzeciej łaczna powierzchnia użytkowa obiektów to 1078, 62 m2 z czego 511,55 m2 zajmuje hostel. Klub fitness zajmie powierzchnię 299,21, a pozostałe lokale użytkowe w tym kiosk, mała gastronomia i wypożyczalnia rowerów 40,64m2.

Sztukateria

W sposób szczególny zainteresowani byliśmy wnętrzami dworca, ściślej z tym, co już tam istnieje i stanowi o stylu tego wyjątkowego budynku. Oczywiście pewne rzeczy muszą się zmienić, ale…

Projekt identyfikacji wizualnej przewiduje ujednolicenie i wzbogacenie tablic informacyjnych, znaków kierunkowych, tablic odjazdów i przyjazdów oraz elementów malej architektury.

Wszystkie elementy identyfikujące zachowane będą w kolorystyce oryginalnej tablicy z nazwą stacji Tuchola. Kolorem przewodnim będzie kolor C57 Y4 i biel. Znaki kierunkowe wykonane będą ze szkła bezpiecznego, barwionego o kolorze niebieskim z informacją o odległości oraz czasie przejścia i przejazdu z piktogramem miejsca. Szklane tablice osadzone będą na stalowym słupie.

Zarówno tablice odjazdów i przyjazdów jak i tablice informacji turystycznej wyposażone będą w system fotokodów QR Code, które po zrobieniu zdjęcia telefonem komórkowym pozwalają uzyskać więcej informacji o rozkładzie jazdy, atrakcjach turystycznych, urzędach, restauracjach itd.

Materiałem pojawiającym się w elementach małej architektury i identyfikacji wizualnej jest drewno. Zastosowano je w gazonach, ławkach, koszach na śmieci i tablicach informacyjnych.

Tak oto przedstawia się kompendium wiedzy o planowanej rewitalizacji tucholskiego dworca. Miejmy świadomość tego, że mamy do czynienia z budynkiem wyjątkowym. Stanowi on najważniejszą wizytówkę miasta po dotarciu turysty. Budynek ten musi być umiejętnie przygotowany i spełniać musi wyjątkowe zadania. Znajdujemy się na etapie planowania, czyli… wszystko jest jeszcze możliwe.

Trzy przygotowane koncepcje mają swoje wady i zalety, ale gdyby wykonać czwartą, która stanowiłaby kompromis, biorąc pod uwagę zdanie mieszkańców, użytkowników niektórych pomieszczeń, informacje pochodzące od dawnych kolejarzy, którzy ten obiekt znają w szczegółach. Trzeba mieć świadomość, że pewne koncepcje w naszej rzeczywistości zwyczajnie się Ne sprawdzą, lub się znudzą. Pomysł stworzenia klubu fitness wedle naszego zdania upadnie na korzyść przywrócenia w tym pomieszczeniu (obecnie sklep motoryzacyjny) restauracji oczywiście w połączeniu z poczekalnią. Antresole wydają się być dobrym pomysłem na wykorzystanie tak wysokiej przestrzeni, będzie dodatkową atrakcją. Utrzymanie kolorystyki, jest słuszne należy ją wdrożyć. Stacja ma swój styl, a tego zmieniać nie trzeba.

Nasza stacja powinna prócz normalnych funkcji spełniac jeszcze dwie inne. Celem nadrzędnym powinien być turysta i system informacji, który pokieruje nim od początku, do końca jego wizyty w Borach Tucholskich, łacznie z transportem, przewodnikami itd. Drugą sprawą jest młodziez szkolna, która tak licznie w sezonie szkolnym odwiedza to miejsce. To gigantyczne zadnie, które może przynieść wymierne zyski. To o tych klientach musimy myśleć zawsze z wyprzedzeniem.

Cała reszta jest tylko barwnym uzupełnieniem pomysłu, który może być jedną z najpiękniejszych, zrealizowanych inwestycji w Tucholi. Warto teza zapamiętać fakt, kto do takiego wydarzenia doprowadził. Mamy władze, które pomyślały o perspektywach rozwoju miasta na najbliższe lata. Będą nowe miejsca pracy, są szanse rozwoju Tucholi i wyrwania z marazmu jej mieszkańców. Dworzec jest najlepszym z możliwych początkiem. Uszanujmy ten pomysł i włączmy się do jego realizacji!

Mariusz R.Fryckowski

TOKiS – PRESS serdecznie dziękuję urzędnikom, władzom miasta, a w szeczgólności Panu Burmistrzowi i Jego współpracownikom, za udostępnienie i wyłączność na materiał, który opracowaliśmy i udostępnilismy mieszkańcom Tucholi.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook