14 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Sąd Rejonowy powraca do Tucholi, a za głupotę rządu zapłaciliśmy my – obywatele.(aktualizacja)

3 min read

Starosta Tucholski Dorota Gromowska z głęboką satysfakcją przyjęła list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego wyrażający radość z powodu przywrócenia Sądu Rejonowego w Tucholi.

Decyzja ponownego umiejscowienia siedziby Sądu Rejonowego w Tucholi jest skutkiem konsekwentnych starań wielu środowisk, w tym Zarządu Powiatu Tucholskiego. Powiat interweniował w tej sprawie wszelkimi dostępnymi drogami: bezpośrednio, poprzez Konwent Starostów i Związek Powiatów Polskich oraz poprzez przedstawicieli naszego regionu w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Powrót Sądu Rejonowego do Tucholi jest ukoronowaniem wszystkich tych działań, przywracającym pozycję Tucholi jako subregionalnego ośrodka administracyjnego. Właściwe umiejscowienie siedziby sądu  pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Tucholskiego.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w działaniach na rzecz przywrócenia Sądu Rejonowego w Tucholi, a parlamentarzystom za uznanie racji przedstawianych przez Powiat Tucholski i inne ośrodki znajdujące się w podobnej sytuacji oraz za uchwalenie nowelizacji prawa zgodnej z oczekiwaniami społecznymi.

Tyle starostwo, a jak komentuje sprawę powrotu sądu Urząd Miasta i Gminy?

Aktywne działania podejmowane przez władze samorządowe gminy Tuchola oraz prezesa tucholskiego sądu i parlamentarzystów z naszego regionu ws. przywrócenia Sądu Rejonowego w Tucholi przyniosły oczekiwany efekt.

W poniedziałek, 14 kwietnia br. została opublikowana nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza nowe zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych.

Zgodnie z ustawą, sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionego kryterium liczby spraw.

Tym samym Sąd Rejonowy ponownie będzie miał swoją siedzibę w Tucholi.

Przypomnijmy, iż w 2012 r. Rada Miejska w Tucholi wydała oświadczenie, w którym wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Tucholi i utworzeniu w Tucholi Zamiejscowego Oddziału Sądu Rejonowego w Świeciu. W 2012 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucholi zbierali podpisy pod protestem przeciw likwidacji tucholskiego sądu. Liczne interwencje podejmowane były również przez Burmistrza Tucholi wraz z prezesem tutejszego sądu i parlamentarzystami z naszego regionu.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę przywrócenia w Tucholi Sądu Rejonowego, co dla mieszkańców gminy Tuchola, jak i całego powiatu oznacza koniec uciążliwości związanych z dojazdem do Sądu Rejonowego w Świeciu.

Interesujące, sukces ma wielu ojców, a nawet… matek? Faktem jednak pozostanie ten, który jest bezwzględny w swojej wymowie – za całą nieudolność idiotycznie działającego aparatu państwowego, zapłaciliśmy my – obywatele, więc nie mówmy o sukcesie, a o klęsce. [Przyp. mrf.]

_______________

(red.)

Mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook