8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

31 Sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

27 czerwca 2013 r. – czwartek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. 

Początek sesji o godz. 900.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXX sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Informacja o stanie środowiska w gminie Tuchola.
9. Informacja o realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2012-2016”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Tuchola do Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania sołectwu Klocek do zarządzania składnik mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
17. Sprawy bieżące.
18. Zakończenie.

 

Szczegóły :  TUTAJ

 

Źródło: (mat. bip.miasto.tuchola.pl)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook