13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

SKANDAL W POWIECIE TUCHOLSKIM, czyli…Wy odstrzelicie bobry, my „odstrzelimy” Was!

5 min read

To sytuacja bez precedensu i zakończy się ogólnopolskim skandalem. Wobec takiego postępowania, TOKiS – PRESS powiadomi wszystkie organizacje ekologiczne w Polsce. Nie dopuścimy do bezmyślnego zabijania bobrów!

Orędownikiem interesów rolników z części gminy Śliwice stał się pan radny Andrzej Pruszak, właśnie w tej opowieści, od tej chwili, staje się bohaterem negatywnym. Dlaczego?  Jest powodem ewentualnej , masowej rzezi populacji bobrów, które w tej gminie uznano za… szkodniki! Nieoczekiwanie akcja może rozlać się na cały powiat!

TOTEM_pl

Pan radny, jak przystało na wybrańca lokalnego „narodu”, wraz z innymi urzędnikami tucholskiego starostwa, chce wymordować właśnie te wspaniałe zwierzęta.

Ten film nakręciłem kilka lat temu. Nie było łatwo, ujęcia i montaż zajęły kilka dni. Można było przewidzieć, że pomimo tego, iż ten gatunek w Polsce jest chronionym, znajdzie się oderwane od rzeczywistości lokalne lobby, które miast współistnieć z przyrodą, chce ją zniszczyć w imię interesów grupy troglodytów z racjami z sufitu. To jeden ze skutków demoralizacji tej grupy społecznej, przez  dyrektywy unijne w imię mamony.

Ile kosztuje życie bobra? Tyle, ile garść śrutu zapakowana do papierowej łuski, którą morderca ze strzelbą w zbrodniczych dłoniach, zapakuje do lufy swojej dwururki i wystrzeli.

Jakie skutki dla środowiska przyniesie ów „zabieg” zabijania zwierząt? Opłakane. Mordowanie zwierząt, to metoda równie prymitywna, co bezsensowna polityka patrzenia tylko końca własnego nosa.

Winą za obecność bobrów w tym ekosystemie śmiało obarczyć można tych, którzy żądają wykonania wyroku na nich.

Ekologowie solidarnie zablokują ten poroniony pomysł!

Urzędnicy chcą powtórki Rospudy? Skoro mają tak dalekosiężne plany, przekonają się, że to możliwe. Autor tego artykułu miał jeden z pierwszych paszportów i jest ogniwem wielkiej, świetnie zorganizowanej rzeszy  polskich ekologów, którzy walczą z samorządowymi patologiami w odniesieniu do naturalnego środowiska. Skorzystamy z wszelkich narzędzi, aby przeciwstawić się ludzkiej głupocie.

W reakcji na pismo, które prezentujemy niżej, a które trafiło do naszej redakcyjnej skrzynki otwartym kanałem, nie mamy wyjścia, zareagujemy wspólnie i to w  sposób zdecydowany.

Zamiast mordować, przesiedlajcie!

 RĘCE PRECZ OD POLSKICH BOBRÓW!

***************

SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY – MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE

(WNIOSKI PO  WYJAZDOWYM SPOTKANIU KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO)

W dniu 18 maja 2016 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego w miejscowości Główka, położonej w gminie Śliwice. Powodem spotkania Komisji na terenie gminy Śliwice, była interpelacja Radnego Andrzeja Pruszaka dotycząca szkód wyrządzanych przez bobry.

Bobry najchętniej zasiedlają doliny rzek oraz wody wolno płynące z bogatą szatą  roślinną, gdzie budują tamy, żeremia i kanały, tworząc coś w rodzaju samoutrzymujących się „gospodarstw”, na terenie których przyrost masy roślinnej jest wystarczający do zapewnienia egzystencji. Przeszkody powodują cofnięcie i zatrzymanie wody, tzw. spiętrzenie. W ten sposób powstają specyficzne zbiorniki wodne nazywane „stawami bobrowymi”, mogące zajmować powierzchnię nawet kilku hektarów. Bobry, jak żadne inne zwierzęta, potrafią zmienić stosunki wodne oraz zwiększyć różnorodność biologiczną w środowisku. Problem polega na tym, że tereny siedliskowe tych zwierząt pokrywają się z obszarami użytkowanymi przez człowieka. Działalność bobrów powoduje podtapianie łąk, pól uprawnych, linii komunikacyjnych i lasów oraz niekwestionowane straty w drzewostanie, a także bardzo kosztowne uszkodzenia infrastruktury np. przepustów, grobli, linii komunikacyjnych, stawów rybnych, wałów przeciwpowodziowych.

W 2000 roku populacja bobrów na terenie Polski liczyła ok. 24 tys. sztuk. W 2014 roku ich liczba przekroczyła 100 tys. Obecnie jest to najliczniejszy gatunek chroniony w Polsce. Tak duży wzrost liczebności bobra jest spowodowany niezagrożonymi siedliskami, ochroną i brakiem naturalnych wrogów.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, wykluczenie populacji bobra spod ochrony gatunkowej w Polsce jest obecnie niemożliwe. Uchylenie ochrony tego gatunku stanowiłoby rażące naruszenie przepisów europejskich i niewywiązywanie się z obowiązku zawartego w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Redukcja liczby osobników populacji bobra europejskiego jest możliwa poprzez odstrzał, po uzyskaniu zezwolenia organu ochrony przyrody. Wydawane bywają również zezwolenia czasowe na odstępstwa od zakazów dotyczących tych zwierząt, zgodnie z art. 56a ustawy o ochronie przyrody.

Po przeprowadzonych oględzinach terenowych, a także po wysłuchaniu uwag wniesionych przez rolników, na których gruntach występują szkody wyrządzane przez bobry Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wypracowała wnioski, które przekazała  Zarządowi Powiatu Tucholskiego z prośbą o  wystąpienie do jednostek , których kompetencje pomogą w zminimalizowaniu wielkości szkód wyrządzanych przez bobry.

Zarząd Powiatu Tucholskiego po dokonaniu analizy zgłoszonych przez Komisję wniosków  wystąpił do :

  • Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Przysieku o informowanie rolników, u których występują szkody spowodowane przez bobry o możliwości ubiegania się o odszkodowania za powstałe szkody informując, iż stosowny wniosek zainteresowani winni złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednostki te winni informować zainteresowanych rolników,  iż w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez bobry mogą występować do kierownika właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uznanie  „przypadku siły wyższej ”

  • Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz do Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda o usunięcie drzew powalonych przez bobry z rzeki Zwierzynki, a także z sąsiadujących z tym ciekiem terenów leśnych

  • Burmistrza, wójtów i nadleśniczych z terenu powiatu tucholskiego o rozpoznanie skali szkód wyrządzanych przez bobry na terenie poszczególnych gmin i nadleśnictw, a następnie o wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o podjęcie działań mających na celu ograniczenie  szkód wyrządzanych przez bobry np. o wyrażenie zgody na odstrzał osobników celem  zmniejszenia populacji bobra występującej na terenie powiatu tucholskiego.

__________________________________

(mrf.)

Mat. nadesłane przez Sekretarza Powiatu

Fot. blog.spy-optic.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook