13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Spore zmiany w Tucholi! Przeprowadzka prokuratury, jej dotychczasową siedzibę zajmą „Wody Polskie”!

2 min read

To już informacja pewna i jak zwykle nasz portal podaje ją jako pierwsze medium. Prokuratura Rejonowa opuszcza swoją starą siedzibę w Rudzkim Moście i przeprowadza się do nowej przy ulicy ŚWIECKIEJ, dokładnie tam, gdzie wcześniej znajdowała się Komenda Powiatowa Policji.

Nowy/stary budynek został wyremontowany i prezentuje się oględnie mówiąc fantastycznie. Obecnie trwają ostatnie  prace przed wprowadzeniem się administracji, która już za chwilę będzie miała wyjątkowo blisko do Sądu Rejonowego, wystarczy przejść przez ulicę.

Przeprowadzka prawdopodobnie nastąpi w końcu obecnego tygodnia i zapewne potrwa do pierwszych dni nowego.

Według naszych, już sprawdzonych informacji, opuszczony przez prokuraturę budynek w Rudzkim Moście zajmie nowa firma, która bez wątpienia podniesie prestiż naszego miasteczka, będzie to Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” z siedzibą w Warszawie.

W Tucholi, firma przewiduje stworzenie aż pięciu etatów, w efekcie powstanie oddział zajmujący się nadzorem wodnym.

Kilka słów o firmie:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jest państwową jednostką budżetową, niezespoloną działającą na podstawie przepisów:

  • ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878)
  • zarządzenia Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do realizacji statutowych działań wykorzystuje środki finansowe z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków UE.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie należy:

  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych,
  • ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi),
  • zarządzanie zasobami wodnymi (powierzchniowymi i podziemnymi),
  • wyznaczanie i oddawanie w użytkowanie obwodów rybackich,
  • zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
  • gromadzenie informacji w katastrze wodnym,
  • kontrola gospodarowania wodami.

Trzeba także nadmienić, ze zanim firma postanowiła zająć właśnie ten budynek, otrzymała kilka propozycji, ale trwające zmiany, którym pilnie przygląda się Burmistrz Tucholi spowodowały, że to właśnie On zaproponował gościom zajęcie budynku w Rudzkim Moście. Omówiono warunki wynajmu, strony doszły do porozumienia.

Witamy w Tucholi.


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook