4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Spotkanie w sprawie Obwodnicy Tucholi w ZDW w Bydgoszczy

1 min read

22 maja br. na zaproszenie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz i z-ca burmistrza Tucholi Tomasz Stybaniewicz uczestniczyli w spotkaniu na którym Pan Jakub Krawczyk, reprezentujący biuro „Vegmar” opracowujące studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy obwodnicy Tucholi przedstawił ostateczne warianty jej południowego przebiegu.

Projektant przedstawił wyniki prac tj. podsumowanie raportu z oceny oddziaływania na środowisko i oceny wariantów przebiegu. Na podstawie analizy wielokryterialnej, jako wariant korzystniejszy, projektant przedstawił przebieg krótszy, o długości 10 km, który kończy się za Rudzkim Mostem.

Wariant dłuższy, którego przebieg ma się kończyć w okolicy Płazowa bardziej ingeruje w rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Brdy” i powodowałby większe szkody dla środowiska. W tej chwili projektant oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej wydanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śrofdowiska. Na spotkaniu omówiono konieczność zorganizowania kolejnych spotkań, w celu ustalenia dalszej realizacji tego zadania.


Gmina Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook