8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Sto milionów na wsparcie rynku pracy

2 min read
Powiatowe urzędy pracy z naszego województwa otrzymają w tym roku kolejne ponad 104 miliony złotych na wsparcie dla osób poszukujących pracy. Środki przeznaczone na realizację tzw. „projektów systemowych” rozdysponował w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzki Urząd Pracy. Skorzysta z nich blisko 15 tysięcy bezrobotnych z regionu.
Wsparcie zostało przyznane na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem finansowania tych projektów są w 85 procentach środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15 procentach z Funduszu Pracy.Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, WUP, w oparciu o uchwałę zarządu województwa, przeznaczył na realizację tych projektów w 2013 roku ponad 104 mln zł. To prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Środki dostępne dla poszczególnych powiatów zostały podzielone z wykorzystaniem kryteriów ustalonych przez sejmik województwa, uwzględniających m.in. skalę bezrobocia, udział grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym absolwentów szkół) oraz liczbę podjęć pracy.

Pomoc otrzyma blisko 15 tysięcy osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa. Wśród nich znajdzie się około 6 tysięcy osób do 30 roku życia (w tym ok. 3 tysiące absolwentów szkół) oraz około 1,5 tysiąca osób powyżej 50 roku życia, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Większe środki pozwolą na skierowanie pomocy do większej liczby osób.  Przedsięwzięcia zakładają wsparcie osób bezrobotnych z wykorzystaniem między innymi: staży, szkoleń zawodowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zapewniają też kompleksową pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W wyniku uczestnictwa w tych projektach minimum 45 procent bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Więcej informacji oraz lista projektów tutaj
WUP Toruń.
(red)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook