8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

STOWARZYSZENIE S.O.S DLA TUCHOLI DO REDAKCJI TOKiS – PRESS w sprawie obwodnicy

4 min read

Stowarzyszenie Obywatelskiej Społeczności dla Tucholi informuje, iż 19 marca 2013 r. doszło do spotkania w sprawie budowy „ obejścia Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr.240”.

Na zaproszenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury spotkanie odbyło się w Urzędzie  Marszałkowskim w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie komisji w składzie przewodnicząca komisji Sylvana Oczkowska (PSL), członek (przewodnicząca Sejmiku woj. kuj.-pom.)  Dorota Jakuta (PO), Barbara Kania (PO), wice przewodniczący Zbigniew Socha (PO), Krystian Łuczak (SLD), Wojciech Żurawski (PiS), Janusz Niedźwiecki (PO), w obecności Marszałka woj. kuj.-pom. Piotra Całbeckiego, Dyrektora Departamentu Infrastruktury UM Janusza Czajkowskiego. Samorządy reprezentowali: Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego Zbigniew Grugel. Stowarzyszenie uczestniczyło w składzie: sekretarz S.O.S. Zygmunt Cieplik, organizator zgromadzeń Dariusz Paul, Radny Miejski i członek S.O.S. Waldemar Piotrowski, na czele z przewodniczącym S.O.S. Stanisławem Welterem.

            Spotkanie które się odbyło w Toruniu było konsekwencją działań Stowarzyszenia. Zebranie miało początkowo burzliwy przebieg, ponieważ pan Marszałek ciągle podtrzymywał iż zadanie budowy obwodnicy Tucholi należy do Burmistrza Tucholi. Dopiero stanowcze wypowiedzi  przedstawicieli Stowarzyszenia i zamiana słowa „obwodnica” na „obejście w ciągu drogi wojewódzkiej” pozwoliło na przyznanie przez pana Marszałka iż teraz to zadanie należy do Niego.

Po wypowiedzi Burmistrza Tucholi Marszałek Piotr Całbecki zrozumiał iż przy następnym rozdzielaniu środków unijnych musi zmienić proporcje dofinansowania nawet do wys. 70 – 80 % dotacji unijnych, ponieważ gminy w „pierwszym rozdaniu” zaangażowały prawie cały potencjał swoich budżetów i do tego jeszcze mocno się zadłużyły. Burmistrz zwrócił uwagę iż posiada tylko jednego pracownika z przygotowaniem drogowym, to Marszałek dysponuje odpowiednimi agendami i w odpowiednie ilości fachowcami od budowy dróg.

Przewodniczący Zbigniew Grugel mówił między innymi iż na dzień dzisiejszy jest pięć ciągów komunikacyjnych przecinających tereny chronione i ani jeden nie spełnia norm ochrony środowiska.

Dlatego przy okazji budowy obejścia Tucholi doszło by przynajmniej do budowy jednego profesjonalnego przejścia przez Rezerwat Doliny Rzeki Brdy i Stążki, które będzie spełniało normy ochrony środowiska i migracji zwierząt. Powiedział także iż obszary zajęte przez tereny chronione nie mogą być przekleństwem ale dobrodziejstwem dla miejscowego społeczeństwa, a przede wszystkim w sprawach dotyczących dofinansowania w celu spełnienia norm ochrony środowiska.

Przewodniczący przedstawił zgromadzonym propozycje przebiegu obejścia Tucholi istniejącymi śladami dróg i tak jadąc od Torunia obejście zaczynało by się w Szumiącej i przebiegało asfaltową drogą powiatowa do Świtu, od Świtu betonowa drogą powiatową do szosy na Bydgoszcz. Po przecięciu szosy na Bydgoszcz gruntową drogą gminną obok osady Żółwiniec, Wysoką Wsią do szosy na Sępólno Krajeńskie, od szosy na Sępólno Kr. drogą gruntową gminną do szosy na Chojnice. Dopiero ominięcie Bladowa będzie nastręczało kłopot ponieważ w tym rejonie nie ma istniejącego śladu drogi i trzeba będzie wykupić terenu i wytyczyć nową drogę.

Członkowie Stowarzyszenia wytknęli Panu Marszałkowi niekonsekwencje w jego wypowiedziach, ponieważ od  9 września 2010 r. deklarował iż będzie budował obwodnicę Tucholi by później zapominając o ustaleniach zmieniać zdanie, a nawet obarczać winą Burmistrza.

 Po przychylnych wypowiedziach większości członków Komisji pod naciskiem Przewodniczącej Sylvany Oczkowskiej na spotkaniu zapadła bardzo ważna decyzje o tym iż Marszałek podpisze z Burmistrzem Porozumienie o Partnerstwie dla wybudowania obejścia Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr.240. Porozumienie będzie miało charakter ogólnikowy bez uwzględnienia finansowania, lecz znajdą się tam bardzo ważne zapisy, takie jak:

– Marszałek ujmie w strategii województwa budowę obejścia Tucholi jak priorytet,

– Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie Beneficjentem (Inwestorem) budowy obejścia,

– Marszałek zleci i zapłaci za wykonanie STEŚ-u (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe)

   łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą w wys. ok. 500 tyś. zł,

– Marszałek dołoży wszelkich starań aby w następnym rozdaniu środków unijnych umieścić zadanie

   pn. budowa obejścia Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej,

– Burmistrz pomoże wskazać korytarz dla obejścia i włączy się w procedury uregulowania stanu

  prawnego dla ciągu komunikacyjnego obejścia Tucholi,

– Gmina i Powiat w ramach swoich możliwości będą partycypować w kosztach obejścia Tucholi.

Do podpisania Porozumienia ma dojść w bardzo krótkim czasie.

              Całe spotkanie było nagrywane, Stowarzyszenie wystąpiło do Przewodniczącej Komisji o przesłanie protokółu lub zapisu nagrania. Jak będziemy dysponowali takim dokumentem to jeszcze raz podzielimy się tymi informacjami ze społeczeństwem.

                                                                                                 Przewodniczący Stowarzyszenia

                                                                                                   /  –  /    Stanisław Welter

__________________________

Dziękujemy za informację.

(red.)

Pisownia oryginalna.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook