12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Strzeleckie Mistrzostwa Polski ZHP odbędą się w Tucholi!

3 min read

Harcerski Klub Strzelecki „Vis” działający w ramach Hufca ZHP Tuchola zaprasza na Mistrzostwa Polski ZHP w Strzelectwie „Tuchola 2018”, które odbędą się 24-26 sierpnia 2018r. Zawody odbędą się na automatycznej strzelnicy pneumatycznej w ZSO w Tucholi – ul. Pocztowa 8a oraz strzelnicy myśliwskiej im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.


1. Cel główny:
propagowanie strzelectwa sportowego (różnych jego dyscyplin) wśród harcerzy i dorosłych
sympatyków harcerstwa.

2. Cele szczegółowe:
a) uczczenie stulecia niepodległości RP i stulecia ZHP
b) rozwój zainteresowania strzelectwem wśród członków ZHP
c) propagowanie strzelectwa wśród młodzieży szkolnej i studentów
d) pozyskanie przychylności i wsparcia dla rozwoju strzelectwa sportowego ze strony władz
samorządowych różnych szczebli
e) integrowanie wokół idei harcerstwa przedstawicieli sportu strzeleckiego i przedstawicieli
instytucji państwowych, przedsiębiorców oraz zaangażowanych osób fizycznych
f) promowanie zdrowego stylu życia, alternatywnych form spędzania wolnego czasu
g) propagowanie działań podnoszących bezpieczeństwo osobiste i postaw
odpowiedzialności za swoje działanie
h) propagowanie idei odznak strzeleckich PZSS w środowiskach lokalnych
i) podnoszenie poziomu wyszkolenia i uzyskiwanych wyników zawodniczych
j) ujednolicenie poziomu i zasad szkolenia strzeleckiego w ZHP
k) integracja środowisk strzeleckich w ramach ZHP, PZSS oraz w kontaktach z innymi
podmiotami działającymi w zakresie strzelectwa.

3. Organizator:
Harcerski Klub Strzelecki „Vis” działający w ramach Hufca ZHP Tuchola

4. Miejsce:
a) automatyczna strzelnica pneumatyczna w ZSO w Tucholi – ul. Pocztowa 8a
b) strzelnica myśliwska im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi (wszystkie konkurencje
kulowe, oprócz strzelań długodystansowych, a także konkurencje strzelby gładkolufowej)

5. Termin: 24-26 sierpnia 2018r.

6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników: HOSW w Białej (89-504 Legbąd, Biała 20)

7. Obsługa sędziowska:
licencjonowani sędziowie PZSS, obserwator (delegat PZSS, K-P ZSS)

8. Kadra pomocnicza, techniczna i logistyczna:
wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP Tuchola

9. Konkurencje:
a) Kpn 30
b) Pdn 16
c) T 30
d) Pdw 30
e) Ksp 30
f) TRIGUN
g) Ppd 16

10. Kategorie:
kobiety/ mężczyźni
młodzież szkolna/ weterani
(Pdw/ Pdn/ Trap – do wyboru)

11. Punktacja, nagrody.
Punktacja i klasyfikacja przebiegać będą z podziałem na grupy:
– kobiety/ dziewczęta
– mężczyźni/chłopcy
– młodzież szkolna i weterani,
a także z uwzględnieniem wyników indywidualnych i zespołowych (zespoły 3 osobowe).
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe i medale pamiątkowe; dla drużyn
puchary, a dla wszystkich uczestników dyplomy i pamiątkowe upominki.

12. Broń i amunicja:
zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Opłaty uczestników:
a) opłata startowa (zawodnicy) 30 zł za każdą konkurencję
b) opłata pobytowa (korzystający z noclegu i wyżywienia) 40 zł/ dobę
Konto do wpłat: 23 8174 0004 0000 0026 2000 0104

14. Kontakt: 508 837 805 phm. Izabela słoma – Komendant Zawodów
661 496 635 hm. Jarosław Słoma – Komendant HKS „Vis”

Ostateczny termin zgłoszeń (wyłącznie mailowo, na podany adres): 17 sierpnia 2018r.
(Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia na liście wg załączonego wzoru wraz z
potwierdzeniem dokonania wpłaty).”


/kp.zhp.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook