4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tej opłaty (kary) nie zapłacą tylko właściciele samolotów, wiatrakowców i śmigłowców?

2 min read

Polskie przepisy bywają groźne, ale i zabawne. Jeżeli porzuciłeś swoje dwa lub cztery kółka, poduszkowiec, kajak lub jacht, zapłacisz za to, że go sprzątnięto lub odholowano. Dodatkowo zapłacisz również za przechowanie. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęto podczas 13 sesji Rady Powiatu w Tucholi.

Pojazd może być usunięty z drogi, na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 w/w ustawy Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 130 a ust. 6 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat 62.

laowe

lad

Jak wynika z dokumentów, bezkarni pozostaną właściciele porzuconych statków powietrznych, które zapewne ktoś usunie i przechowa, a my, być może kiedyś, łaskawie je odbierzemy nic nie płacąc? Nierealne? Będzie nowelizacja w tej sprawie?  Dzisiaj jeszcze nie, ale jutro…, kto wie.

Bardziej poważnie…

Sporo wątpliwości w sprawie miała radna powiatowa, pani Dorota Gromowska, dotyczyły one konkretów – opłat, które mogą zostać przerzucone na gminy. Radna weszła w polemikę z prawnikiem starostwa oraz starostą, obejrzyjmy fragment.

 

Wniosku formalnego z ust pani radnej nie usłyszeliśmy, problem zniknął, a pozostali radni bezpowrotnie stracili swój cenny  czas.

___________

(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook