27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ten skwerek w Gostycynie zmieni się

2 min read

Zakończył się konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie”.

Zgodnie z regulaminem konkursu w terminie do 30.09.2019r. Wójt Gminy Gostycyn ogłosił konkurs. Projekt miał nawiązywać do regionalnych tradycji, środowiska naturalnego i architektury gminy Gostycyn i Borów Tucholskich. Prace mogły być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływał pierwotnie 30.06.2020r. Jednakże w dniu 7 kwietnia 2020r., w związku sytuacją ogłoszonej pandemii COVID19, Wójt Gminy Gostycyn, przedłużył  termin przyjmowania zgłoszeń do końca 2020 roku. Ogłoszenie wyników miało nastąpić do końca marca 2021r.

Na konkurs, w ustalonym terminie tj. do dnia 31 grudnia 2020r. wpłynęło 26 prac (w tym od jednego autora 2 prace).

W związku z tym, Wójt Gminy Gostycyn, Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 1 lutego 2021r. powołał komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursu pt. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie”.

Komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach: 10 i 18 marca 2021r. W pierwszym terminie, tj. 10 marca br. o godz. 12.00  członkowie komisji zapoznali się ze wszystkimi pracami. Po wnikliwej analizie komisja wyodrębniła 4 prace, jej zdaniem najbardziej wpisujące się w zakres regulaminu. Na drugim posiedzeniu, 18 marca o godz. 13.00, komisja ponownie przeanalizowała wyodrębnione prace, biorąc pod uwagę regulamin oraz propozycje autorów koncepcji. Komisja wskazała jedną pracę, która zawiera proste formy, wykorzystuje do zagospodarowania terenu naturalne surowce oraz zawiera miejsca wypoczynku i elementy małej architektury (ławki, kosze). Zawiera również pewne formy architektury ogrodowej (np. fontannę) oraz zagospodarowanie zieleni. Zdaniem komisji praca ta najbardziej odzwierciedla warunki określone w regulaminie konkursu, wpisuje się w gostycyński krajobraz.

Na podstawie pkt. VIII regulaminu, Komisja  nie przyznała miejsca 1 i 2, jednogłośnie postanowiła przyznać tylko miejsce 3. 

Laureatem konkursu III miejsca został Pan RAFAŁ STEMPOROWSKI ze Szczecina, który otrzyma zgodnie z regulaminem: nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. Z Nagrodzonym Organizator podpisze umowę o przeniesieniu praw autorskich do projektu.

Wybranie jednego projektu spośród zgłoszonych nie obliguje do jego zastosowania w praktyce.

Przewodnicząca komisji

Grażyna Kida


(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook