4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TKSS LOK ogłasza konkurs na projekt graficzny loga

2 min read

Tucholskie Koło Strzelectwa Sportowego  TKSS LOK zaprasza chętnych do wzięcia udziału w konkursie graficznym na projekt LOGO grupy.

Dla zwycięzcy zaplanowano niezwykle atrakcyjną nagrodę. Poznajmy regulamin konkursu.

_______________________

Regulamin Konkursu Graficznego na logo Tucholskiego Koła Strzelectwa Sportowego LOK

I. Organizator konkursu:

Tucholskie Koło Strzelectwa Sportowego LOK

ul. Plac Zamkowy 8

89 – 500 Tuchola

II. Cel konkursu:

Zaprojektowanie znaku graficznego , który będzie wykorzystywany w celach promocyjnych, identyfikacyjnych, korespondencyjnych Kola oraz na

dokumentach, nagrodach, dyplomach itp. sygnowanych przez Tucholskie Koło Strzelectwa Sportowego LOK

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni .

 Projekty konkursowe należy składać zgodnie wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Tucholskiego Koła Strzelectwa Sportowego LOK.

 Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. Prace należy wykonać

korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 x 15 cm,

 W formie pliku CDR (CORELDRAW), BMP (BITMAPA)

 Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej .

 Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 być łatwo identyfikowane z naszym kołem,

 wzbudzać pozytywne emocje,

 składać się z:

– z logotypu (stylizacji literowej),

– z elementu graficznego będącego symbolem,

– połączenie obu tych elementów.

4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

5. Prace należy składać w estetycznej formie, opatrzone metryczką zawierającą:

– imię i nazwisko

– telefon kontaktowy

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

1. Prace należy składać do 10 grudnia 2015r. na adres e- mail: markopolo1793@o2.pl

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 3 projekty.

VI .Kryteria oceny prac konkursowych:

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 zgodność projektu z danymi naszego koła,

 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 czytelność i funkcjonalność projektu,

 estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyboru zwycięscy konkursu na projekt graficzny Tucholskiego Koła Strzelectwa Sportowego LOK

1. dokonuje Komisja Konkursowa

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Zwycięzca konkursu otrzyma ciekawą i nagrodę.

4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

_________________________

(red.)

Źródło

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook