13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TOKiS – PRESS przeprowadzi retransmisję z najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

22 lutego br. (piątek) w sali 203 Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9.00. Zamieszczamy porządek obrad. TOKiS – PRESS zarejestruje i zrelacjonuje wszystko to, co dziać się podczas tego spotkania ze specjalnym naciskiem na problem dotyczący tucholskiej obwodnicy.

Porządek obrad:

Początek sesji o godz. 900.

                                             

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXV sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2013-2015 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, Spółka z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętych pod drogi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za 2012 rok.
 16. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tucholi podjętych w 2012r.
 17. Apel w sprawie budowy obwodnicy i wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Tucholi.
 18. Wolne wnioski.
 19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie.
_____________________________________
(red)
Fot. wprowadzająca – Włodzimierz Malinowski
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook