14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TUCHOLA. PROTEST POMÓGŁ! BĘDZIE ROZBUDOWA DWÓCH KOLEJNYCH ULIC!

2 min read

Od dnia 17 grudnia 2017 r. tj. od podpisania umowy z Wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, gmina Tuchola realizuje inwestycję dotyczącą „Rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej – ul. Budowlana oraz ul. Plaskosz w Tucholi tuż, tuż!

                   Kliknij, aby powiększyć.

Na wykonanie zadania gmina Tuchola złożyła wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17, w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po uzyskaniu negatywnej oceny IZ gmina złożyła protest dotyczący oceny wniosku na etapie oceny merytorycznej szczegółowej, która nie została przeprowadzona zgodnie z zapisami Systemu oceny projektów. W wyniku ponownej oceny złożonej dokumentacji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzględnił wniesiony przez Beneficjenta protest, w wyniku czego gmina Tuchola pozyska na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji 1,2 mln zł dofinansowania.

Ponadto w wyniku podpisanej umowy pomiędzy gminą Tuchola a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe gmina na realizację zadania uzyska dofinansowanie w wysokości 1 mln .

Obecnie Wykonawca składa wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej do Starosty Tucholskiego. Termin wykonania inwestycji zaplanowano na 30 listopada br.


(red.)

Źródło: tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook