15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ustawa „sześciolatkowa” przyjęta przez komisje sejmowe

2 min read

Wczoraj wieczorem (24 lipca), na posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, odbyło się pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy sześciolatkowej. Projekt ustawy został przyjęty i skierowany do drugiego czytania.

Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Jednocześnie proponuje w nim się aby:

a)  od września 2014 roku klasy 1-wsze liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);

b)   w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;

c)    od września 2014 roku:

obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.;

spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;

spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;

d)    we wrześniu 2015 roku:

obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

 

(red.)

http://www.men.gov.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook