12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

UWAGA! KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PRZESTRZEGA PRZED PODMIOTAMI!

17 min read

Mamy dosyć kombinacji firm wobec swoich klientów, których życie przypomina piekło z chwilą, kiedy do ich domów wchodzi komornik. Tak być nie musi, dlatego czytaj umowy, sprawdzaj kontrahenta i analizuj!

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w  art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe
(wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
 Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.) KRS 371362 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
2. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej KRS 322228 Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi)
3. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
4. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 392274 Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga -Północ
5. ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golon NIP 9531580331  Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
6. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
7. Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
8. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu NIP 9661358861 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
9. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 350638 Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto
10. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 327890  Prokuratura Rejonowa w Katowicach
11. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178 Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim
12. CO.NET podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
13. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 151711 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
14. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)
KRS 421019  Prokuratura Okręgowa w Legnicy
15. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)
NIP 6912419080  Prokuratura Okręgowa w Legnicy
16. DCF Capital SA z siedzibą w Warszawie KRS 304610 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
17. DOBRALOKATA Sp. z o.o. KRS 342885 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu)
18. Dom Inwestycyjny „Taurus” SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814  Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie)
19. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu KRS 396023 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu)
20. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
21. EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
22. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
23. Factor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie KRS 301379 Prokuratura Rejonowa w Tarnowie
24. Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie NIP 7532325479 Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu)
25. Finroyal FRL Capital Limited  podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
26. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach NIP 6462738329 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)
27. Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu KRS 411357  Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)
28. Four Gates Polska Sp. z o.o. KRS 313810 Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)
29. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 347126 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
30. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) KRS 304375 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
31. Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961525025 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu
32. Klub Zamożnego Inwestora
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie
33. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze KRS 328581 Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie)
34. Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) KRS 457780  Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów
35. Mizar Profit podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
36. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
37. Orcan Software Investments SA KRS 329338 Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)
38. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 435300 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
39. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
40. Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we Wrocławiu NIP 8942112312 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód
41. Pośrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach KRS 293981 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)
42. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie
43. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 413857 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
44. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
45. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 383409 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód
46. Remedium – Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie
47. Socket Resources GmbH podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
48. Szymon M.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
49. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
50. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)
51. Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 426060  Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód
52. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku)
53. Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 352191  Prokuratura Rejonowa Poznań Nowe-Miasto

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Armada Markets AS z siedzibą w Tallinie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
2. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
3. Blue Tax Group SA z siedzibą we Wrocławiu KRS 293887 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
4. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 151711 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
5. CorporateBonds.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 387595 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
6. DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA – Nr Rej. 2012-000624290 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
7. EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
8. Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
9. JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie
10. Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
11. Marcin Jerzy P.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie
12. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
13. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
14. Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie NIP 7751047342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
15. Ontima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 476528 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
16. OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
17. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
18. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie
19. Profescapital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 139758 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
20. Safecap Investments (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 337017 Prokuratura Okręgowa w Warszawie
21. Tomasz D.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie
22. Zakład Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 247827 Prokuratura Okręgowa w Warszawie

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
 Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
2. Regium Commodity Trading Advisor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) KRS 312968  Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
(wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
 Właściwa prokuratura   Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS 391211  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
2. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
3. Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych  Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura   Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Anderson Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
2. Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
3. Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
4. DCF Capital SA z siedzibą w Warszawie KRS 304610  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
5. Dom Inwestycyjny „Taurus” SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814  Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie)
6. EDG Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we Wrocławiu KRS 396023  Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu)
7. Everest Finanse Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu KRS 400369  Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 lutego 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 5 czerwca 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
8. IPO SA z siedzibą we Wrocławiu KRS 368054  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
9. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
10. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
11. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825  Prokuratura Okręgowa w Warszawie
12. Zenith Fund SA – SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce  Prokuratura Okręgowa w Warszawie

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56 a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych
(prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. WGT SA KRS 75360  Prokuratura Okręgowa w Warszawie

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
 –

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
(wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Adesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 459964 Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga -Północ

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
 –

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
(nieuprawnione używanie w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia „program emerytalny”,)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
 –

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 40 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(nieuprawnione używanie do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń „indywidualne konto emerytalne” lub „indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” albo skrótów „IKE” lub „IKZE”)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
 –

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych
(nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. TrustFund.pl
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna
2. My Paid Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 404168 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Można to sprawdzić na liście podmiotów nadzorowanych.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach wobec, których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl

Zwracamy uwagę także na listy ostrzeżeń , które publikowane są przez zagraniczne organy nadzoru finansowego.

__________________

(red.)

knf.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook