31 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Uwaga rodzice przedszkolaków i przyszłych pierwszoklasistów!

2 min read

UWAGA RODZICE! Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi informuje, że Zarządzeniem nr 120-07/16 Burmistrza Tucholi z dnia 26 stycznia 2016 r. ustalone zostały terminy czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych rozpocznie się od dnia 14 marca 2016 r. i zakończy w dniu 31 marca 2016 r.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpocznie się w dniu 14 marca 2016 r., zakończenie rekrutacji nastąpi w dniu 31 marca 2016 r.

Rekrutacja na wolne miejsca w klasach I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły nastąpi w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych składają tylko deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego. Deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji. Druk dostępny jest w placówkach.

Informuję, że na wolne miejsca w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tuchola.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.

Zarządzenie nr 120-07/16 Burmistrza Tucholi z dnia 26 stycznia 2016r. dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (adres strony www.bip.miasto.tuchola.pl) oraz w sekretariatach szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Tuchola.

_____________________

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi
mgr Adam Kłosowski

Fot. stressfree.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook