16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

W Wielkiej Kloni rusza program pt. „Ekologizacja wsi …„

2 min read

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z gminą Gostycyn przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, realizuje wzorem lat ubiegłych już XX-tą edycję programu pt. „Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. W tym roku program swoim zasięgiem obejmie sołectwo Wielka Klonia w gminie Gostycyn.

Głównym celem programu jest ograniczenie wypływu zanieczyszczeń  pochodzenia rolniczego do środowiska, a tym samym zapoznanie rolników z obowiązującymi zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z założeniami programu, w 15 wytypowanych gospodarstwach wsi Wielka Klonia opracowane zostaną przez specjalistów  z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie indywidualne plany naprawcze z zakresu kompleksowej ochrony środowiska w zagrodzie wiejskiej, które pozytywnie wpłyną na wizerunek zagrody i gminy.

Realizowane będą kompleksowe działania o charakterze proekologicznym w zakresie:

– prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej;

– właściwego zagospodarowania nawozów organicznych i mineralnych;

– gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem wyrobów zawierających azbest;

– ochrony zdrowia;

– estetyki zagrody wiejskiej wsi, gminy;

– ochrony krajobrazu przyrodniczego;

– promocji sadów tradycyjnych oraz ziół;

– rozpoznawania i zwalczania roślin inwazyjnych.

 

Wszystkie wyżej wymienione działania będą wdrażane w gospodarstwach przez najbliższy rok w ramach gminnego etapu konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”.


gostycyn.pl

legbit.com.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook